Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 theo Văn bản số 486/SXD-KTVLXD

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 ban hành theo Văn bản số 486/SXD-KTVLXD ngày 27/02/2020. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 20/02/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Cơ sở ban hành Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành theo Văn bản số 486/SXD-KTVLXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Vĩnh Phúc năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

Văn bản số 486/SXD-KTVLXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn giá nhân công Vĩnh Phúc được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý I năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Văn bản số 486/SXD-KTVLXD đều là áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn xác định bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

Nội dung Văn bản số 486/SXD-KTVLXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2020 ban hành theo Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 Xem TẠI ĐÂY

Hướng dẫn áp dụng lập dự toán theo tập định mức thông tư mới trên dự toán Eta Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất Xem tại đây

Tags: