Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 Quyết định 875/QĐ-UBND

Ngày 26 tháng 5 năm 2023 UBND tỉnh ban hành bộ Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 Quyết định 875/QĐ-UBND. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 ban hành theo Quyết định số 1061/QĐ-SXD ngày 19/4/2023; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Lập dự toán theo Thông tư 12/2021/tt-bxd của Bộ xây dựng

Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 Quyết định 875/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành theo Quyết định số 1061/QĐ-SXD; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Bình Phước năm 2023

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định 875/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước gồm :

Ngày 26/5/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định 875/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Phước gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Bình Phước

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Bình Phước

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Bình Phước

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Bình Phước

đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023

đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định số 1061/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Phước

Tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 1061/QĐ-SXD áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Vùng II: Thành phố Đồng Xoài, Huyện Chơn Thành, Huyện Đồng Phú

Vùng III: Các thị xã Phước Long, Bình Long, Các huyện Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng

Vùng IV: Các huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập

Đơn giá nhân công xây dựng công bố sử dụng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm;

  • Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu
  • Giá xây dựng, giá hợp đồng
  • Chỉ số giá xây dựng

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Bình Phước năm 2023

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 1061/QĐ-SXD ngày 19/4/2023. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Bình Phước

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bình Phước bao gồm XEM TẠI ĐÂY

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 14/10/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định số 1061/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định số 1061/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Bình Phước năm 2023 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Phước năm 2023

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Phước năm 2023

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh bình phước năm 2023 xem tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Bình Phước liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020 Xem tại đây

Xem thêm Đơn giá nhân công Hải Phòng năm 2021 Tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Nai năm 2021 Xem tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tải file Excel Bảng giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tải File Excel Định mức Thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT  TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT Bộ Công Thương TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Học dự toán cho người mới bắt đầu năm 2023 TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Tags: