Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long năm 2023 ban hành theo Quyết định 166/QĐ-SXD ngày 30/12/2022; Bảng giá ca máy theo Quyết định 167/QĐ-SXD ngày 30/12/2022; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 12/2021/TT-BXD và thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng Vĩnh Long ban hành theo Quyết định 166/QĐ-SXD ngày 30/12/2022; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Vĩnh Long năm 2023

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Thay thế Quyết định 08/2022/QĐ-UBND ngày 14/1/2022 TẠI ĐÂY

Quyết định 166/QĐ-SXD Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long năm 2023

Tỉnh Vĩnh Long theo Quyết định 166/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

Vung II: Thành phố Vĩnh Long, Thị xã Bình Minh

Vùng III: Huyện Long Hồ, Mang Thít

Vùng IV: Các huyện Bình Tân, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Vĩnh Long năm 2023 Quyết định 167/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Vĩnh Long năm 2022 . Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh. Ban hành theo Quyết định 167/QĐ-SXd ngày 30/12/2022

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Vĩnh Long bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 166/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Đã cập nhật đầy đủ trên phần mềm dự toán Eta năm 2023. Hỗ trợ trực tuyến Hotline 0965635638

Nội dung Quyết định 166/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2023 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2023

Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2023

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

Đặt mua phần mềm dự toán Eta tại Vĩnh Long liên hệ Mr Duy 0965635638

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Tags: