Đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2022 ban hành theo Công văn số 40/SXD-QLXD ngày 10/01/2022; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành theo Công văn số 40/SXD-QLXD;

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

3. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Công văn số 40/SXD-QLXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai

Đơn giá nhân công Gia Lai được điều tra và khảo sát tại thời điểm năm 2022. Tỉnh Gia Lai theo Công văn số 40/SXD-QLXD áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Vùng III: Thành phố Pleiku

Vùng IV: Thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa

– Các huyện Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đắk Đoa, Chư Pưh, Phú Thiện, Mang Yang, Krông Pa, Kông Chro, K’Bang, Ia Pa, Ia Grai, Đức Cơ, Đak Pơ

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Gia Lai năm 2022

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2022 theo công văn số 40/SXD-QLXD ngày 10/1/2022. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Gia Lai

Căn cứ xác định giá ca máy Gia Lai gồm

Định mức chi phí theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2020 của Bộ Xây dựng

Công văn 40/SXD-QLXD hướng dẫn xác định nhân công lái máy

Nội dung Công văn số 40/SXD-QLXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai  năm 2021 xem tại đây

đơn giá nhân công tỉnh gia lai năm 2022

đơn giá nhân công tỉnh gia lai năm 2022

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Gia Lai mới nhất Xem tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Gia Lai liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

Tags: