Đơn giá khảo sát tỉnh Bạc Liêu năm 2023 Quyết định 48/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2023 Quyết định 48/QĐ-UBND ngày 10/01/2023. Đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu Quyết định 2096/QĐ-UBND năm 2023 ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2022. Bảng giá ca máy thiết bị Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2023 ban hành theo Quyết định 99/QĐ-SXD ngày 12/12/2022; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá khảo sát tỉnh Bạc Liêu Quyết định 48/QĐ-UBND năm 2023

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bạc Liêu Quyết định 48/QĐ-UBND ngày 10/01/2023; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá xây dựng công trình Bạc Liêu năm 2023

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành nhân công và ca máy

3. Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

4. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

File Bộ Đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu Quyết định 2096/QĐ-UBND năm 2023

Ngày 20/12/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định 2096/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Bạc Liêu gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bạc Liêu

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Bạc Liêu

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Bạc Liêu

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Bạc Liêu

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Bạc Liêu

6. Đơn giá lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tỉnh Bạc Liêu

Tải file Quyết định 48/QĐ-UBND Đơn giá khảo sát tỉnh Bạc Liêu năm 2023

Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Bạc Liêu mới nhất năm 2023

đơn giá khảo sát tỉnh Bạc Liêu năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2023

Tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định 99/QĐ-SXD ngày 12/12/2022 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

Vùng II: Thành phố Bạc Liêu

Vùng III:  Thị xã Giá Rai, huyện Hòa Bình

Vùng IV: Các huyện Hồng Dân, Phước Long, Vĩnh Lợi, Đông Hải

Đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu Quyết định 99/QĐ-SXD năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Bạc Liêu năm 2022 Quyết định 99/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2022 theo Quyết định 99/QĐ-SXD ngày 12/12/2022. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bạc Liêu bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 99/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định 99/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công Bạc Liêu năm 2022 xem tại đây

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ full bộ đơn giá nhân công và ca máy tỉnh Bạc Liêu mới nhất năm 2022. Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Bạc Liêu liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bạc Liêu năm 2021 Xem tại đây

Tags: