Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng năm 2021

Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng năm 2021 lập dự toán dịch vụ công ích đô thị. Được xây dựng trên cơ sở tập định mức công ích đô thị phần chiếu sáng Quyết định 594/QĐ-BXD Bộ xây dựng

Thuyết minh Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng năm 2021

1. Nội dung định mức duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị công cộng

– Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị công bố tại Quyết định này bao gồm các hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và một số phương tiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;

– Phạm vi các công việc duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị được định mức bao gồm các công việc liên quan đến quá trình duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị để đảm bảo việc cho việc hoạt động của hệ thống chiếu sáng đô thị.

2. Các căn cứ xác lập định mức Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng

– Quy trình kỹ thuật thực hiện công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị hiện đang áp dụng phổ biến ở các đô thị.

– Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ; về việc phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị.

– Thông tư 14/2017/TT-BXD của Bộ xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình dịch vụ công ích đô thị

– Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh xã hội; Hướng dẫn xác định giá nhân công phục vụ công tác dịch vụ công ích đô thị

– Số liệu về tình hình sử dụng lao động, trang thiết bị xe máy, kỹ thuật cũng như kết quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

3. Kết cấu của tập định mức Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng

Định mức được trình bày theo nhóm, loại công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị. Mỗi định mức được trình bày gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức; và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.

Định mức dự toán công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị gồm 06 chương:

– Chương I : Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn.

– Chương II : Kéo dây, kéo cáp – làm đầu cáp khô; Luồn cáp cửa cột, đánh số cột, lắp bảng điện cửa cột; Lắp cửa cột, luồn dây lên đèn, lắp tủ điện.

– Chương III: Lắp đặt các loại đèn sân vườn.

– Chương IV: Lắp đặt đèn trang trí.

– Chương V: Duy trì lưới điện chiếu sáng.

– Chương VI: Duy trì trạm đèn.

4. Hướng dẫn áp dụng định mức Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng

– Định mức dự toán công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị do Bộ Xây dựng công bố để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

– Trường hợp công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị có yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập định mức này hoặc những loại công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị chưa công bố định mức thì Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan tiến hành điều chỉnh định mức hoặc xây dựng định mức mới để trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định áp dụng, đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

Mua phần mềm dự toán Eta liên hệ Mr Duy 0965635638

Thông tư 06/2021/TT-BXD Bộ xây dựng ban hành ngày 30/6/2021; Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng XEM TẠI ĐÂY

Thông tư 05/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng ban hành ngày 30/6/2021; Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật từ ngày 15/8/2021 Xem TẠI ĐÂY

Video hướng dẫn lập dự toán duy trình hệ thống chiếu sáng, đơn giá dịch vụ công ích đô thị

Tags: