Định mức xây dựng đặc thù tỉnh Bạc Liêu Quyết định 561/QĐ-UBND

Ngày 22 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân ban hàn Định mức xây dựng đặc thù tỉnh Bạc Liêu Quyết định 561/QĐ-UBND. Ban hành áp dụng tạm thời định mức dự toán xây dựng đặc thù và dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Định mức xây dựng đặc thù tỉnh Bạc Liêu Quyết định 561/QĐ-UBND

Căn cứ xây dựng định mức đặc thù tỉnh Bạc Liêu năm 2021 gồm:

Căn cứ Luật xây dựng số 50 ngày 18 tháng 6 năm 2014

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật xây dựng năm 2020

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 9/22021 của CHính phủ Quản lý chi phí xây dựng

Định mức đặc thù và Định mức dịch vụ công ích tỉnh Bạc Liêu

 

Định mức đặc thù xây dựng tỉnh Bạc Liêu Quyết định 561/QĐ-UBND

Định mức đặc thù xây dựng tỉnh Bạc Liêu Quyết định 561/QĐ-UBND

Quyết định 561/QĐ-UBND Đơn giá tỉnh Bạc Liêu

Quyết định 561/QĐ-UBND Đơn giá tỉnh Bạc Liêu gồm

Chương I: Định mức dự toán xây dựng Đặc thù

CHương II: Định mức dự toán công ích đô thị

Quyết định 561/QĐ-UBND Định mức xây dựng đặc thù tỉnh Bạc Liêu

Quyết định 561/QĐ-UBND Định mức xây dựng đặc thù tỉnh Bạc Liêu

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Bạc Liêu liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020 Xem tại đây

Xem thêm Đơn giá nhân công Hải Phòng năm 2021 Tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Nai năm 2021 Xem tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tải file Excel Bảng giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tải File Excel Định mức Thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT  TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT Bộ Công Thương TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Học dự toán cho người mới bắt đầu năm 2023 TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Tags: