Định mức công tác lợp mái tôn úp nóc

Định mức công tác lợp mái tôn úp nóc mã hiệu AK.12000 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD thì định mức của phần vật liệu đã bao gồm tấm úp nóc chưa? hay khi tính dự toán thì phải tính thêm khối lượng tấm úp nóc?

Định mức các công tác lợp mái mã hiệu AK.12000 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD

Ngày cập nhật: 13/07/2021

Hỏi: (Vũ Dũng – vutiendung235@gmail.com)

Định mức các công tác lợp mái mã hiệu AK.12000 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD; thì định mức của phần vật liệu đã bao gồm tấm úp nóc chưa? hay khi tính dự toán thì phải tính thêm khối lượng tấm úp nóc?

Bộ xây dựng Trả lời: Định mức công tác lợp mái tôn úp nóc

Định mức công tác lợp mái, che tường bằng Fibrôxi măng, tôn tráng kẽm, tấm nhựa mã hiệu AK.12000 được hướng dẫn tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về Ban hành định mức xây dựng. Theo đó, thành phần công việc đã qui định gồm chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, khoan, bắt vít, lợp mái che tường, tấm úp nóc, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật và định mức đã bao gồm các hao phí để hoàn thành công việc đó.

Xem thêm một số bài viết liên quan

Mua phần mềm dự toán Eta liên hệ Mr Duy 0965635638

Thông tư 06/2021/TT-BXD Bộ xây dựng ban hành ngày 30/6/2021; Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng XEM TẠI ĐÂY

Thông tư 05/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng ban hành ngày 30/6/2021; Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành. Thời gian hiệu lực áp dụng của Thông tư 05/2021/TT-BXD từ ngày 15/8/2021 Xem TẠI ĐÂY

Video chi tiết hướng dẫn xem tại đây

Tags: