Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng với những trường hợp nào ? Được quy định theo Thông tư, nghị định nào của Chính phủ

Quy định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

Quy định chi tiết tại Điều 19 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 3/3/2021; Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự án đầu tư thì hiện tại chưa có ban hành. Các bạn cùng chờ đời và cập nhật mới nhất trên Kênh Youtube: Duy Dự Toán

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

1. Do ảnh hưởng của thiên tai, sự cố môi trường, dịch họa, hỏa hoạn, các yếu tố bất khả kháng

2. Xuất hiện yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án khi đã được chủ đầu tư chứng minh về hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội

3. Khi quy hoạch xây dựng có ảnh hưởng trực tiếp tới dự án

4. Khi chỉ số giá xây dựng do Bộ xây dựng, UBND cấp tỉnh công bố trong thời gian thực hiện dự án LỚN HƠN chỉ số giá xây dựng dùng để tính trượt giá  trong TMĐT dự án được duyệt

5. Khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dẫn đến phải điều chỉnh dự án ( khoản 18 Điều 1 Luật 62/2020/QH14)

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

Chúng ta vẫn áp dụng theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung và các trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư gồm :

Đối với các dự án xây dựng điều chỉnh, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh trong các trường hợp sau:

a, Khi điều chỉnh dự án có thay đổi về mục tiêu, quy mô sử dụng đất và đầu tư

b, Khi có thay đổi về chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của dự án tại quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác hoặc quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư được phê duyệt

c, Khi điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư của dự án đối với dự án đầu tư công; Dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

d, Khi có thay đổi về giải pháp bố trí công năng chính trong công trình dẫn đến yêu cầu phải đánh giá lại về giải pháp thiết kế bảo đảm an toàn xây dựng, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật của dự án

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

Trường hợp điều chỉnh dự án làm thay đổi nhóm hoặc cấp công trình xây dựng của dự án; Thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư điều chỉnh được xác định theo thẩm quyền của nhóm dự án, cấp công trình sau điều chỉnh

Việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng; Thẩm định và phê duyệt dự án điều chỉnh của người quyết định đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với dự án PPP gồm các nội dung điều chỉnh  hoặc toàn bộ các nội dung của dự án sau điều chỉnh

Xem thêm một số bài viết khác liên quan

Hướng dẫn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tiền khả thi đầu tư xây dựng năm 2021  Tại đây

Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng năm 2021  Xem Tại đây

Thuê chỗ ở có được thanh toán chi phí lán trại trong quản lý chi phí  Xem Tại đây

Trường hợp Điều chỉnh dự án đầu tư công mới nhất năm 2021 khi  nào

Tags: