Trường hợp phải thẩm định lại thiết kế cơ sở

Bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu trường hợp phải thẩm định lại thiết kế cơ sở. Được Quy định theo Nghị định thông tư nào của Chính phủ ?

Phải thẩm định lại thiết kế cơ sở trong trường hợp nào ?

Câu hỏi: Hợp tác xã của tôi làm chủ đầu tư dự án đầu tư khai thác chợ. Khi dự án triển khai đến bước ép cọc, vì nhiều lý do nên chuyển đổi đóng cọc vuông bê tông 30×30 sang cọc ly tâm D300A. Tôi xin hỏi, hợp tác xã có phải thẩm định lại thiết kế cơ sở và điều chỉnh giấy phép xây dựng không?

Trả lời :

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ; Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định:

“2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh trong các trường hợp sau:

a) Khi điều chỉnh dự án có thay đổi về mục tiêu, quy mô sử dụng đất, quy mô đầu tư xây dựng;

b) Khi có thay đổi về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án tại quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác hoặc quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư được phê duyệt;

c) Khi điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài đầu tư công;

d) Khi có thay đổi về giải pháp bố trí các công năng chính trong công trình dẫn đến yêu cầu phải đánh giá lại về giải pháp thiết kế bảo đảm an toàn xây dựng, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật của dự án”.

Việc điều chỉnh giấy phép xây dựng được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Nguồn: Chinhphu.vn

Xem thêm một số bài viết liên quan Trường hợp phải thẩm định lại thiết kế cơ sở

Tổng hợp Nghị định thông tư về xây dựng năm 2021 Xem Tại đây

So sánh thông tư 06/2021/TT-BXD thay thế thông tư 03/2016/TT-BXD Xem Tại đây

Thông tư 06/2021/TT-BXD Bộ xây dựng ban hành ngày 30/6/2021; Quy định về phân cấp công trình xây dựng

Video chi tiết trường hợp điều chỉnh thiết kế cơ sở phải thẩm định

 

Tags: