Tính cước vận chuyển tỉnh Cao Bằng Quyết định 07/2021/QĐ-UBND

Tính cước vận chuyển tỉnh Cao Bằng Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. Được ban hành theo Quyết định 07/2021/QĐ-UBND ban hành ngày 15/4/2021

Bảng tính cước vận chuyển tỉnh Cao Bằng Quyết định 07/2021/QĐ-UBND

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng có hiệu lực từ ngày 25/4/2021. Thay thế cho quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012. Quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

1. Biểu đơn giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô tại quyết định này đã bao gồm thuế VAT; Được quy định cho hàng bậc 1, sử dụng các loại xe ô tô có trọng tải 5 tấn trở lên; vận chuyển trên 6 loại đường ở 41 cự ly

2. Trọng lượng hàng hóa tính cước: là trọng lượng hàng hóa thực tế vận chuyển kể cả bao bì ( trừ trọng lượng vật liệu kê, chèn, lót, chằng buộc )

3. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 2, bậc 3, bậc 4 được tính theo hệ số đối với cước cơ bản hàng bậc 1

Trường hợp được tăng giảm Bảng Tính cước vận chuyển tỉnh Cao Bằng Quyết định 07/2021/QĐ-UBND

a, Cước vận tải hàng hóa trên một số tuyến đường khó khăn vùng cao của các huyện phải sử dụng phương tiện 3 cầu chạy bằng xăng được cộng thêm 30%

b, Cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện có trọng tải khác ( trừ xe công nông và xe tương tự ) được tính thêm như sau:

  • Sử dụng các loại ô tô có trọng tải dưới 5 tấn được nhân hệ số 1,1
  • Sử dụng các loại ô tô có trọng tải dưới 3 tấn được nhân hệ số 1,3

c, Cước vận tải hàng bằng phương tiện có thiết bị tự xếp, dỡ hàng:

  • Hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện có thiết bị tự đổ ( xe ben ); Phương tiện có thiết bị nâng hạ được cộng thêm 15% mức cước cơ bản
  • Hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện có thiết bị hút xả ( xe Stec ) được cộng thêm 20% mức cước cơ bản

File Giá cước vận chuyển tỉnh Cao Bằng Quyết định 07/2021/QĐ-UBND

Chi tiết giá bảng cước tỉnh Cao Bằng được tính cho 6 loại đường khác nhau

Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 1

Hàng bậc 1 gồm các loại: Đất, cát, sỏi, đá,

Bảng cước vận chuyển tỉnh Cao Bằng năm 2021

 

Xem thêm một số bài viết liên quan

Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định 1937/QĐ-UBND ngày 9/10/2020 Tại đây

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2020 ban hành theo Quyết định số 1778/QĐ-UBND Tại đây

Video hướng dẫn tính cước vận chuyển tỉnh Cao Bằng mới nhất năm 2021 Xem tại đây

Tags: