Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 26/5/2020, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì cuộc họp sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh, lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng.

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì cuộc họp

Cuộc họp sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng Đàm Đức Biên và lãnh đạo các đơn vị báo cáo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung.

Nhấn mạnh sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số Điều của các hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP; Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chỉ đạo các đơn vị tập trung sửa đổi những nội dung trong các Thông tư hướng dẫn đã ban hành nhưng chưa/không phù hợp với Nghị định 68, đồng thời phải đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa các Thông tư và phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà phân công Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các đơn vị phối hợp, khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP, khi có yếu tố phát sinh, báo cáo Bộ trưởng để có hướng giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Số điện thoại tư vấn Mr Duy : 0965635638

Xem thêm video phân tích về một số điểm khác tại dự thảo mới hướng dẫn cho Nghị định 68 Tại đây

Tags: