Những vướng mắc khi áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Những vướng mắc khi áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/8/2019. Có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/10/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Những điểm mới của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 thay thế cho Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015

Những vướng mắc khi áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP Chính Phủ

1. Tại Nghị định 68 không thấy đề cập tới việc “điều chỉnh chi phí quản lý dự án”. Có thể hiểu khi dự án điều chỉnh trong các trường hợp quy định tại Điều 61 của Luật Xây dựng 2014 thì tổng mức đầu tư cũng sẽ điều chỉnh (và trong đó có thể điều chỉnh chi phí quản lý dự án).

Tuy nhiên trên thực tế rất nhiều trường hợp phải điều chỉnh chi phí quản lý dự án mà không cần điều chỉnh dự án hay tổng mức đầu tư. Việc quy định thêm đoạn “phù hợp với tiến độ của dự án”  (quy định ở khoản 1 Điều 22) là chưa phù hợp vì như nếu cứ kéo dài thời gian thực hiện dự án thì đương nhiên là bổ sung chi phí quản lý dự án hay sao

2. Nghị định 68 quy định dự toán xây dựng được xác định theo khối lượng tính toán từ thiết kế kỹ thuật đối với thiết kế 3 bước.

Câu hỏi đặt ra là:  Có cần lập dự toán xác định theo khối lượng tính toán từ thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế 3 bước) hay không?

Nếu có nó sẽ là dự toán gì, có phải thẩm tra, thẩm định, phê duyệt không, để làm gì?

Nếu không phải lập thì có trái với quy định tại Khoản 10 Điều 80 của Luật Xây dựng quy định nội dung triển khai sau thiết kế sau thiết kế cơ sở là “Dự toán xây dựng phù hợp với bước thiết kế xây dựng”.

Một số điểm bất cập của Nghị định 68/2019/NĐ-CP 

Những vướng mắc khi áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP được đặt ra với các câu hỏi như sau:

Thứ 1: Điểm a, Khoản 1, Điều 10, Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Dự toán xây dựng của dự án được thẩm định trên cơ sở thẩm định đồng bộ các dự toán xây dựng công trình, các dự toán gói thầu xây dựng và các khoản mục chi phí có liên quan khác của dự án;

Vướng mắc đặt ra là: Không rõ mức độ đồng bộ là quy định những khoản mục nào? Liệu có đồng bộ với quy định về cách tính định mức tỷ lệ chi phí chung hay không?

Thứ 2: Khoản 2, Điều 11, Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Dự toán xây dựng điều chỉnh phải được thẩm định; Phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Vướng mắc đặt ra là: Có cần nêu rõ những trường hợp cần phải thẩm định hay không?

Thứ 3: Khoản 3, Điều 13, Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Định mức dự toán xây dựng công trình là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công của dự án và biện pháp thi công cụ thể để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình.

Vướng mắc đặt ra là: Có cần điều chỉnh lại điều kiện thi công của công trình hay không?

So sánh điểm mới nghị định 68 và nghị định 32

Theo đó ngày 14/8/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định có hiệu lực áp dụng từ 01/10/2019

Điểm mới của Nghị định 68 thay thế cho nghị định 32 của Chính phủ như sau

so sánh nghị định 68 và nghị định 32

Theo đó Nghị định 68/2019/NĐ-CP đã có điểm thay thế cho Nghị định 32

Xem thêm So sánh nghị định 32/2015/NĐ-CP vs Nghị định 68/2019/NĐ-CP Tại Đây

GIÁO TRÌNH lập dự toán theo Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Hotline: 0965635638

Khóa học gồm 7 video + Giáo trình chi tiết

Tổng quan về khóa học

Video 1. Tổng quan về các nghị định cần áp dụng, Ứng dụng phần mềm lập dự toán xây dựng
https://youtu.be/8myH5TBIDR8
Video 2. Nhập liệu Tiên Lượng ( Bóc khối lượng Dự toán )
https://youtu.be/kkavZK2ulTk
Video 3. Điều chỉnh giá Vật liệu + Xác định cước vận chuyển
https://youtu.be/XRqu8FK1Sbo

Video 4: Xác định giá nhân công

Video 5: Tính giá ca máy

Video 6: Xác Định giá Dự Toán – Dự Thầu

Video 7: Xác định Tổng mức đầu tư

Nội dung khóa học lập dự toán xây dựng theo Tập định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD

Buổi 1. Xác định các thông tư nghị định cần áp dụng lập dự toán tại thời điểm sau 15/2/2020

1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng . Ban hành tập định mức dự toán xây dựng công trình gồm: Phần Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Sữa chữa, Thí nghiệm vật liệu

Thay thế Tập định mức cũ gồm:

định mức 1776, 1777, 1129, 1149,1169

2. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Thay thế Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng

3. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Ban hành định mức ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Thay thế Quyết định 1134/2015/QĐ-BXD ngày 28/10/2015 của Bộ Xây dựng

4. Thông tư 09/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thay thế Thông tư 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 10/3/2016

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí cho 5 loại công trình gồm:

a, Công trình dân dụng

b, Công trình hạ tầng kỹ thuật

c, Công trình công nghiệp

d, Công trình giao thông

e, Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn ( công trình thủy lợi )

5. Thông tư 16/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định tổng mức đầu tư xây dựng

Thay thế Quyết định 79/2017/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Trên đây là tổng hợp Những vướng mắc khi áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mọi ý kiến đóng góp trao đổi có thể gửi về địa chỉ Email: duydangduc93@gmail.com

Trân trọng !

Tags: