So sánh dự toán và dự thầu

So sánh dự toán và dự thầu mới nhất năm 2021. So sánh những điểm giống mà khác nhau giữa giá dự thầu và dự toán thi công. Quan điểm xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng năm 2021

Điểm giống nhau dự toán và dự thầu

 1. Giới thiệu công thức tính toán:

Công thức lập dự toán xây dựng công trình: Gxdct = Gxd + Gtb + Gqlda + Gdtxd + Gk + Gdp

Công thức lập giá dự thầu : Xác định theo phụ lục mời thầu

 1. Giống nhau

Cùng chịu sự chi phối bởi Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Trình tự xác định giá Dự thầu cơ bản giống với xác định chi phí Xây dựng và một số yếu tố khác của Dự toán XDCT

Điểm khác nhau dự toán và dự thầu

 1. Khác nhau

a, Vai trò người tính toán

Khi lập dự toán: Đứng trên vai trò nhà thầu tư vấn thiết kế

Khi lập giá dự thầu: Đứng trên vai trò của nhà thầu thi công

b, Phương pháp khi tính toán

  + Về khối lượng:

 • Dự toán: Đọc bản vẽ, diễn giải chi tiết khối lượng (Đo bóc khối lượng)
 • Dự thầu: Đọc bản vẽ, đọc HSMT ( hồ sơ mời thầu ), chỉ dẫn kỹ thuật, … ………để kiểm tra tính thừa thiếu Khối lượng  đã mời trong HSMT ( khối lượng lấy từ dự toán được phê duyệt ). Nếu sai khác thì kiến nghị, chào riêng, nếu không thì dung luôn khối lượng

  + Về đơn giá

 • Dự toán: Tính theo đơn giá của địa phương công bố (UBND tỉnh hoặc thành phố ban hành) hoặc tính theo đơn giá công trình (trực tiếp)
 • Giá gốc giá của Địa phương ban hành
 • Giá hiện trường: Giá đến công trình thi công ( Giá TB + Tổng cước )
 • Giá Thông báo: là thông báo giá liên sở xây dựng các địa phương ban hành tại thời điểm thi công
 • Dự thầu: Chào theo đơn giá của nhà thầu trên cơ sở hành lang pháp lý của Nhà nước tại thời điểm lập

  + Về một số nội dung khác

 • Dự toán: Tính theo Quy định của các cơ quan quản lý nhà nước
 • Dự thầu: Dự trù theo năng lực, kinh nghiệm nhà thầu trên cơ sở không vượt hành lang pháp lý của nhà nước

Phân biệt giá dự thầu và dự toán thi công

a, Lập dự toán: Tuân thủ theo các quy định của cơ quan Quản lý nhà nước về quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng và biện pháp kỹ thuật thi công chủ đạo

b, Lập dự thầu: Trên cơ sở hành lang pháp lý sẽ áp dụng cho gói thầu, nhà thầu chào giá trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm, mức độ am hiểu về gói thầu, am hiểu về thị trường Vật liệu, nhân công, máy thi công

 • Chốt lại: Lập giá dự thầu đòi hỏi phải biết lập dự toán vì đó là cơ sở, là nền tảng, là gốc rễ vấn đề

Xem thêm:  Quản lý chi phí đầu tư xây dựng năm 2021 Xem tại đây

Xử lý chuyển tiếp Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Chính phủ Xem tại đây

Video so sánh giá dự toán thi công và giá dự thầu xem tại đây

 

Tags: