Sơ đồ tư duy lập dự toán

Sơ đồ tư duy lập dự toán mới nhất năm 2021. Giúp quá trình tiếp cận và lập dự toán xây dựng công trình của bạn trở nên đơn giản. Cập nhật thông tư nghị định mới nhất của Chính phủ, bộ xây dựng

Sơ đồ tư duy lập dự toán mới nhất năm 2021

Sơ đồ tư duy dự toán được lập theo cách đơn giản và dễ hiểu nhất hướng tới người dùng

Bản sơ đồ tư duy gồm có 2 mục :

  1. Cơ sở hành lang pháp lý: gồm thông tư nghị định

a, Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

b, Thông tư 11/2019/TT-BXD ban hành bảng tính giá ca máy thiết bị thi công

c, Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá nhân công xây dựng

d, Thông tư 02/2020/TT-BXD quản lý chi phí đầu tư xây dựng

e, Thông tư 16/019/TT-BXD hướng dẫn xác định tổng mức đầu tư xây dựng

2. Đơn giá xây dựng công trình địa phương

a, Giá vật liệu xây dựng ban hành tháng hoặc quý của địa phương

b, Giá nhân công xây dựng địa phương

c, Giá ca máy thiết bị địa phương ban hành

d, Cước vận chuyển hàng hóa tại địa phương

Sơ đồ tư duy lập dự toán

Video hướng dẫn Sơ đồ tư duy dự toán năm 2021

Sơ đồ tư duy dự toán được đăng tải trên Kênh Youtube: Duy Dự Toán 

Các bạn có thể tìm kiếm và theo dõi nhiều video trên kênh youtube gồm có:

  1. Hướng dẫn lập dự toán trên địa bàn các tỉnh, thành phố
  2. So sánh và phân tích thông tư, nghị định của Bộ xây dựng, Chính phủ
  3. Phân tích điểm mới và điểm khác của Nghị định 10/2021/NĐ-CP, Nghị định 15/2021/NĐ-CP
  4. Hướng dẫn học dự toán online cơ bản đến chi tiết

Xem thêm : Tổng hợp bảng giá ca máy thi công xây dựng năm 2021 Tại đây

Xem chi tiết video hướng dẫn sơ đồ lập dự toán mới nhất năm 2021

Tags: