Quyết định 319/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Long An năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Long An năm 2022 ban hành theo Quyết định 319/QĐ-SXD ngày 19/7/2022; Thay thế Quyết định 170/QĐ-SXD ngày 22/4/2022. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Quyết định 319/QĐ-SXD Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Long An năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng Long An ban hành theo Quyết định 319/QĐ-SXD ngày 19/7/2022; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Long An năm 2022

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Hướng dẫn áp dụng Đơn giá nhân công tỉnh Long An Quyết định 319/QĐ-SXD ngày 19/7/2022

Tỉnh Long An theo Quyết định 319/QĐ-SXD ngày 19/7/2022 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

Vùng II: Thành phố Tân An, các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc

Vùng III: Thị xã Kiến Tường và các huyện Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa

Vùng IV:  Các huyện Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Tân Hưng

Nội dung Quyết định 170/QĐ-SXD ngày 22/4/2022 ban hành đơn giá nhân công Long An năm 2022 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Long An năm 2022 Quyết định 319/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Long An năm 2022 . Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 617/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Đã cập nhật đầy đủ trên phần mềm dự toán Eta năm 2022. Hỗ trợ trực tuyến Hotline 0965635638

Quyết định 319/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Long An năm 2022

Quyết định 319/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Long An năm 2022

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Long An . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

Xem thêm

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Long An năm 2020 ban hành theo Quyết định 449/QĐ-SXD ngày 21/07/2020 Xem Tại đây

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Long An năm 2021 ban hành theo Quyết định 617/QĐ-SXD XEM TẠI ĐÂY

Tags: