Phần mềm dự toán dự thầu

Phần mềm dự toán dự thầu ứng dụng trong công tác xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Lập dự toán theo cơ sở tập định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 mới nhất của Bộ Xây dựng

Phần mềm dự toán dự thầu Eta

Phần mềm dự toán Eta cho người dùng lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn 63 Tỉnh/TP. Khi tham dự thầu, nhà thầu có thể căn cứ vào lợi thế, chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh trong đấu thầu để lập đơn giá dự thầu; Đơn giá dự thầu của nhà thầu có thể cao hoặc thấp hơn đơn giá do Nhà nước quy định hoặc đơn giá được phê duyệt trong dự toán.

Xác định giá trị dự thầu một cách phù hợp chính xác sẽ là lợi thế khi đấu thầu. Đối với phần mềm lập dự thầu Eta bạn sẽ xác định được giá trị dự toán và dự thầu chênh lệch = 0. Là kết quả tuyệt vời trong tính toán

Phần mềm dự toán dự thầu

Phần mềm dự toán Eta

Tính năng phiên bản phần mềm dự toán Eta năm 2020 mang nhiều tính năng cải tiến mới bao gồm:

1. Cập nhật thông tư 09/2019/TT-BXD thay thế cho Thông tư 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

2. Cập nhật Thông tư 15/2019/TT-BXD thay thế cho Thông tư 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

3. Cập nhật Tập định mức xây dựng công trình theo Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

4. Tự động cập nhật giá vật liệu xây dựng hàng tháng, quý của các tỉnh thành phố

5. Tự động cập nhật giá nhiên liệu xăng, dầu diesel, điện hàng tháng

6. Lập dự toán, dự thầu, thẩm tra, quyết toán công trình xây dựng theo thông tư, quyết định tại thời điểm hiện hành

7. Giao diện Excel bổ sung nhiều tiện ích mới: Tra cứu, tìm kiếm công việc

8. Tùy chỉnh hệ số chi phí xây lắp trong bảng dự toán

9. Hoàn thiện tính năng Quyết toán Eta theo khối lượng hoàn thành theo phụ lục 03a, khối lượng phát sinh phụ lục 04

10. Áp giá nhân công, bảng giá ca máy theo hướng dẫn của từng tỉnh, thành phố

Điều chỉnh chênh lệch phần mềm dự toán dự thầu

Lập dự toán dự thầu xây dựng công trình sẽ dẫn tới chênh lệch do nhiều nguyên nhân

  1. Sai số số học ( lệch vài đồng ) được cho phép
  2. Sai số phạm vi lớn quá do người lập dự toán điều chỉnh ko hợp lý

Để xử lý tình trạng trên thì người dùng cần xem nguyên nhân sai do điều chỉnh giá bảng Tiên lượng; Hay là sai ở phần điều chỉnh bảng xác định giá trị dự toán và dự thầu

Xem chi tiết Điều chỉnh chênh lệch dự toán và dự thầu Tại đây

Xem thêm bài viết Phần mềm dự toán xây dựng là gì ?

Tags: