Phần mềm dự toán xây dựng

Phần mềm dự toán xây dựng nào tốt nhất hiện nay nên sử dụng. Ứng dụng để lập dự toán, dự thầu, thẩm tra, quyết toán các công trình xây dựng. Cơ sở lập dự toán theo tập định mức thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng mới nhất

Phần mềm dự toán xây dựng là gì?

Là ứng dụng phần mềm giúp người lập dự toán công trình xác định được tổng giá trị dự toán. Trên cơ sở định mức thông tư nghị định của nhà nước cập nhật thường xuyên phù hợp thời điểm lập toán

Dự toán đơn thuần chỉ là các bảng tính các loại chi phí cần thiết để xây dựng công trình; hoặc các hạng mục của công trình xây dựng. Dự toán xây dựng được lập để dành riêng cho từng công trình lớn; nhỏ trong dự án theo như khối lượng công việc của hồ sơ thiết kế kỹ thuật; hồ sơ có bản vẽ thi công được thiết kế; đơn giá và định mức công việc; chi phí tương ứng.

Công dụng phần mềm dự toán xây dựng

Các ứng dụng của Phần mềm dự toán trong quá trình lập dự toán công trình

Người dùng dựa vào bản vẽ để bóc tách ra khối lượng và các công việc cần thi công; Sau đó chỉ cần tra cứu công tác trong phần mềm dự toán sẽ ra đầu mục công tác cần tìm để lập dự toán

Từ những thông số

  1. Khối lượng bóc tách được từ bản vẽ
  2. Định mức chi phí mà bộ xây dựng đã ban hành
  3. Giá vật liệu trên thị trường
  4. Giá nhân công, bảng giá ca máy theo từng tỉnh, thành phố ban hành

Nhà thầu sẽ tính ra được các loại chi phí chung; chi phí trực tiếp; thu nhập chịu thuế; thuế VAT; giá trị xây dựng phải trả trước và sau thuế.

Chính vì vậy phần mềm dự toán ngoài công việc tính toán xác định giá trị dự toán; Thì cũng dùng để thẩm tra, phê duyệt dự toán theo cơ sở định mức của nhà nước

Phạm vi sử dụng phần mềm dự toán xây dựng

Phạm vi sử dụng thường ứng dụng đối với các công trình có sử dụng ngân sách nhà nước; Hoặc sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

Dựa trên cơ sở thông tư của Chính phủ, Định mức của Bộ xây dựng; Và Bộ đơn giá xây dựng công trình của các tỉnh, thành phố ban hành

Khuyến cáo các đơn vị lập dự toán công trình vốn tư nhân sử dụng cơ sở định mức ban hành trong quá trình xác định tổng mức đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Phần mềm dự toán xây dựng

Tags: