Lập dự toán công ích đô thị tỉnh Kiên Giang

Bài viết này tôi sẽ Hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích đô thị mới nhất tỉnh Kiên Giang. Quyết định 3207/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 ban hành bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Kiên Giang  Quản lý chi phí dịch vụ công ích của các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thông tư 14/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí công ích đô thị

Cơ sở lập dự toán dịch vụ công ích đô thị tỉnh Kiên Giang

Cở sở lập dự toán công ích đô thị gồm có một số Thông tư Nghị định sau:

Căn cứ Nghị định 68/2019/NĐ-CP của CHính phủ ngày 14/8/2019 quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 9/5/2019; Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, quân đội

Thông tư 14/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 28/12/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh xã hội ngày 06/11/2019; Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong đơn giá dịch vụ công ích đô thị sử dụng nguồn với ngân sách nhà nước

Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 26/12/2019; Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

Mua phần mềm dự toán Eta tại Kiên Giang liên hệ Duy 0965 635 638

đơn giá công ích đô thị tỉnh Kiên Giang

đơn giá công ích đô thị tỉnh Kiên Giang

Định mức lập dự toán dịch vụ công ích đô thị tỉnh Kiên giang

Các tập định mức ban hành để xác định dự toán và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị gồm

Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ xây dựng. Công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị

Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ xây dựng. Định mức dự toán Thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ xây dựng. Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị

Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ xây dựng. Định mức duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Mức lương nhân công lập dự toán dịch vụ công ích đô thị tỉnh Kiên Giang

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Kiên Giang được xây dựng tại Vùng II:

Chi phí nhân công trong đơn giá áp dụng mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/ tháng ; Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 9/5/2019

Đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được chia làm 3 vùng:

Vùng II: Tp Rạch Giá, Hà Tiên, Huyện Phú Quốc; Hệ số điều chỉnh tăng thêm là 0,8. Mức lương = 1.490.000x(1+0,8) = 2.682.000 đồng/tháng

Vùng III: gồm các huyện Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành. Mức lương điều chỉnh = 2.384.000 đồng/ tháng. KHi áp dụng đơn giá thì điều chỉnh

  • Hệ số nhân công = 0,889
  • hệ số máy thi công = 0,958

Vùng IV: gồm huyện An Biên, An Minh, Rồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất, U Minh Thượng, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Giang Thành. Mức lương điều chỉnh = 2.235.000 đồng/ tháng. KHi áp dụng đơn giá thì điều chỉnh

  • Hệ số nhân công = 0,833
  • hệ số máy thi công = 0,937

Toàn bộ đơn giá và định mức chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị mới nhất. Hiện nay đã được cập nhật đầy đủ trên Phần mềm dự toán công ích đô thị – Phần mềm dự toán Eta

Mọi vướng mắc cần hỗ trợ và trao đổi tư vấn vui lòng liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán công ích đô thị Kiên giang Xem tại đây

Tags: