Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nam Định năm 2021

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nam Định năm 2021 mới nhất theo Thông tư 12/2021/tt-bxd. Đơn giá nhân công theo hướng dẫn Thông tư 13/2021/tt-bxd của Bộ xây dựng. Quy đổi từ Đơn giá nhân công theo Quyết định số 104/QĐ-SXD. Hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Hướng dẫn Lập dự toán tỉnh Nam Định Thông tư 12/2021/tt-bxd

Để lập dự toán tỉnh Hà Nam Định mới nhất năm 2021 gồm có cơ sở sau:

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 15/10/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công và bảng tính giá ca máy

4. Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 quản lý chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định năm 2021

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định năm 2021

  • Đơn giá Phần Xây dựng
  • Đơn giá Phần Lắp đặt

2. Đơn giá khảo sát xây dựng

  • Đơn giá phần khảo sát
  • Đơn giá phần sửa chữa
  • Đơn giá phần thí nghiệm vật liệu

Đơn giá nhân công xây dựng Nam Định 2021 theo Thông tư 13/2021/tt-bxd

Tỉnh Nam Định quy đổi nhân công theo Quyết định 104/QĐ-SXD ngày 30/07/2021 áp dụng Thông tư 13/2021/tt-bxd. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công xây dựng Nam Định được chia thành 2 vùng:

Khu vực I: TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc

Khu vực II: Các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nam Định theo Quyết định 104/QĐ-SXD Xem TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nam Định năm 2021 Thông tư 12/2021/tt-bxd

Hướng dẫn quy đổi nhân công từ Quyết định 104/QĐ-SXD theo thông tư 13/2021/tt-bxd Bộ xây dựng

+ Đơn giá nhân công của nhóm I: giữ nguyên đơn giá nhân công nhóm 1 đã công bố.

+ Đơn giá nhân công của nhóm II: xác định bằng bình quân số học của đơn giá nhân công các nhóm 2, 3, 4, 5 đã công bố.

+ Đơn giá nhân công của nhóm III: xác định bằng đơn giá nhân công nhóm 6 đã công bố.

+ Đơn giá nhân công của nhóm IV:

  • Nhóm vận hành máy, thiết bị thi công xây dựng: xác định bằng bình quân số học đơn giá nhân công các nhóm 7, 8 đã công bố.
  • Nhóm lái xe các loại: xác định bằng bình quân số học đơn giá nhân công các nhóm 9 và 10 đã công bố.

+ Đơn giá nhân công của các nhóm nhân công thuộc nhóm nhân công khác (Vận hành tàu, thuyền, thủy thủ, thợ máy, thợ lặn, kỹ sư khảo sát, thí nghiệm, nghệ nhân): xác định theo đơn giá nhân công đã công bố.

Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 mới nhất

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Nam Định năm 2021 theo Thông tư 13/2021/tt-bxd. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Nam Định

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Nam Định bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD

b, Nhân công lái máy quy đổi theo theo Quyết định 104/QĐ-SXD ngày 30/07/2021. Hướng dẫn Thông tư 13/2021/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 13/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Tổng hợp bảng giá ca máy thiết bị thi công của 63 Tỉnh Thành phố mới nhất năm 2020 Xem Tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Nam Định Liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nam Định năm 2021

Video hướng dẫn áp dụng lập dự toán tỉnh Nam Định mới nhất năm 2021. hướng dẫn thông tư 13/2021/tt-bxd và thông tư 12/2021/tt-bxd của Bộ xây dựng

 

Tags: