Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hưng Yên

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hưng Yên theo bộ đơn giá xây dựng công trình mới nhất. Áp giá nhân công, bảng tính giá ca máy và thiết bị thi công tại thời diểm hiện hành thi công

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hưng Yên mới nhất

Để lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên người dùng cần xác định bộ đơn giá :

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên ban hành năm 2016 gồm có:

Đơn giá Phần Xây dựng theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND

Đơn giá Phần Lắp đặt theo Quyết định số 3207/QĐ-UBND

Đơn giá Phần Khảo sát theo Quyết định số 3209/QĐ-UBND

Đơn giá Phần Sửa chữa theo Quyết định số 3210/QĐ-UBND

Quyết định số 3211/QĐ-UBND về việc công bố . Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Bộ đơn giá trạm biến áp đường dây tải điện tỉnh Hưng Yên

Ngày 17/10/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành bộ đơn giá XDCT gồm có:

  1. Quyết định số 2726/QĐ-UBND công bố Đơn giá Phần lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp;
  2. Quyết định số 2727/QĐ-UBND công bố đơn giá Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp;
  3. Quyết định số 2728/QĐ-UBND công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên mới nhất

Ngày 03/4/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh. Công bố Đơn giá XDCT tỉnh Hưng Yên năm 2018 QĐ 863/QĐ-UBND Phần Sửa đổi và bổ sung

  • Quyết định số 863/QĐ-UBND công bố đơn giá Phần Xây dựng ( sửa đổi và bổ sung )
  • Quyết định số 864/QĐ-UBND công bố đơn giá Phần Khảo sát
  • Quyết định số 865/QĐ-UBND công bố đơn giá Phần Lắp đặt ( sửa đổi và bổ sung )

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hưng Yên

Ngày 28/6/2016 Sở Xây dựng ban hành Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hưng Yên theo Văn bản số 284/SXD-KTXD&VLXD

Mức lương nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chia làm 2 vùng gồm:

1, Mức lương cơ sở đầu vào vùng II là: 2.318.471 đồng/ tháng

  • Áp dụng địa bàn Vùng II gồm : Huyện Văn Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào, thành phố Hưng Yên

2, Mức lương cơ sở đầu vào vùng III là:  2.079.260 đồng/ tháng

  • Áp dụng trên địa bàn Vùng III gồm : Huyện Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ

Cơ sở căn cứ xác định Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Theo hướng dẫn Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hưng Yên

Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Hưng Yên

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Hưng Yên được xây dựng trên cơ sở Định mức ca máy ban hành theo Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 8/10/2015 của Bộ Xây dựng

Lương nhân công lái máy được xác định theo mức lương cơ sở đầu vào là: 2.079.260 đồng/tháng

Chi phí nhiên liệu trong bảng tính giá ca máy tỉnh Hưng Yên được xác định như sau:

– Giá Xăng 92       : 14.754,55 đồng/lít;

– Giá Điện            : 1.518 đồng/kw;

– Giá dầu Mazut   : 8.854,55 đồng/lít;

– Giá dầu Diezel : 11.136,36 đồng/lít;

Trên đây là hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Các bạn chú ý lựa chọn đầy đủ các bộ đơn giá XDCT đang áp dụng tránh trường hợp thiếu công việc

Số điện thoại tư vấn hỗ trợ và đặt mua phần mềm dự toán Eta Hotline 0965635638

Xem thêm bài viết hướng dẫn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Phú Thọ TẠI ĐÂY

Video hướng dẫn chi tiết lập dự toán trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Xem TẠI ĐÂY

Tags: