Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bình Định năm 2020

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bình Định năm 2020 theo tập định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD. Áp dụng công bố 946/UBND-KT ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định

Quy trình lập dự toán tỉnh Bình Định năm 2020

Để lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định mới nhất năm 2020. Các bạn cần lắm bắt được các Thông tư, Định mức đang được áp dụng gồm:

Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định 946/UBND-KT ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định

1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành tập định mức xây dựng công trình gồm: Xây dựng, Lắp đặt, khảo sát, sửa chữa, thí nghiệm vật liệu

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 15/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng năm 2020

4, Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

5. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị xây dựng

Là toàn bộ cơ sở định mức đang áp dụng trên địa bàn tỉnh để xác định bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Định năm 2020

Xác định đơn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo công bố liên sở Xây dựng & Tài chính tại thời điểm thi công

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định được ban hành theo Quyết định 946/UBND-KT ngày 21/02/2020

Căn cứ xác định đơn giá nhân công bình Định Quyết định 946/UBND-KT

a, Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng năm 2020

b, Văn bản số 7890/UBND-KT ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về việc công bố đơn giá nhân công điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019

c, Văn bản số 863/UBND-KT ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh về việc áp dụng các quy định các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ

d, Hệ số cấp bậc đơn giá nhân công xây dựng được lấy theo hướng dẫn tại phụ lục 06 của Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Công bố hệ số nhân công đối với khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để lập dự toán

Các bạn nên chú ý đọc kỹ các văn bản để lập dự toán tỉnh Bình Định năm 2020 mới nhất. Mọi vướng mắc cần tư vấn vui lòng liên hệ chúng tôi theo Hotline 0965635638

Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 Xem Tại đây

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020

đơn giá nhân công tỉnh Bình Định năm 2020

Video hướng dẫn chi tiết lập dự toán tỉnh Bình Định Xem Tại đây

Tags: