Hướng dẫn lập dự toán khảo sát năm 2024

Hướng dẫn lập dự toán khảo sát năm 2024. Phương pháp xác định cách tính chi phí khảo sát xây dựng như thế nào ?

Lập dự toán Chi phí khảo sát xây dựng năm 2024

Dự toán chi phí khảo sát xây dựng xác định theo phương pháp này sử dụng công thức sau:

Gks = (T + GT + TL+ Cpvks ) x(1 + TGTGT) + Cdp 

Trong đó:

– Gks: dự toán chi phí khảo sát xây dựng;

– T: chi phí trực tiếp;

– GT: chi phí gián tiếp;

– TL: thu nhập chịu thuế tính trước;

– Cpvks: chi phí khác phục vụ công tác khảo sát;

– TGTGT: thuế suất thuế GTGT quy định cho công tác khảo sát xây dựng;

– CDP: chi phí dự phòng.

Hướng dẫn lập dự toán khảo sát năm 2024

lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng
lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng

I, Chi phí trực tiếp

a. Chi phí vật liệu

b. Chi phí nhân công

c. Chi phí máy thi công

II, Chi phí gián tiếp

a,Chi phí chung

Chi phí chung (chi phí tại doanh nghiệp, chi phí điều hành sản xuất tại công trường và chi phí bảo hiểm của người sử dụng lao động phải nộp cho người lao động) được xác định bằng tỷ lệ (%) trên chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp. 

Bảng . ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG CHO CÁC CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp (tỷ đồng)

≤ 1

÷ ≤ 2

> 2

Định mức tỷ lệ chi phí chung (%)

70

65

60

b, Chi phí xây dựng lán trại nhà tạm ; Chi phí một số công tác không xác định từ thiết kế;

Chi phi xây dựng lán trại nhà tạm ; Chi phí một số công tác không xác định từ thiết kế được xác định bằng tỷ lệ ( %) trên Tổng chi phí trực tiếp (T).

Được xác định trong khoảng từ 5-8%

– Trường hợp chi phí gián tiếp xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) nêu trên không đủ chi phí thì lập dự toán cụ thể đối với khoản chi phí này.

III, CHI PHÍ THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

Thu nhập chịu thuế tính trước được xác định bằng 6% trên tổng chi phí trực tiếp (T) và chi phí gián tiếp (GT).

IV, CHI PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG

a) Chi phí khác phục vụ công tác khảo sát xây dựng bao gồm chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát, lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng được xác định bằng tỷ lệ (%) trên tổng chi phí trực tiếp (T), chi phí gián tiếp (GT), thu nhập chịu thuế tính trước (TL) cụ thể tại Bảng 5.2:

Bảng 5.2. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG 

Tổng chi phí trực tiếp (T), chi phí gián tiếp (GT), thu nhập chịu thuế tính trước (TL) (tỷ đồng)  

≤ 2  

 > 2  

1. Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng (%)

2

1,5

2. Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng (%)

3

2,5

V, CHI PHÍ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Thuế giá trị gia tăng được xác định theo quy định đối với công tác khảo sát xây dựng

VI, CHI PHÍ DỰ PHÒNG

Chi phí dự phòng được xác định tối đa bằng 10% trên tổng chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí khác phục vụ công tác khảo sát và thuế giá trị gia tăng.

Video hướng dẫn lập dự toán khảo sát năm 2024

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Bạc Liêu liên hệ Mr Duy 0965635638

Khóa Học Lập Dự Toán Xây Dựng Công Trình năm 2024

Link tải bộ cài phần mềm dự toán Eta bản dùng thử miễn phí TẠI Đây

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Học dự toán cho người mới bắt đầu năm 2023 TẠI ĐÂY

Tags: