Khóa Học Lập Dự Toán Xây Dựng Công Trình

Khóa học lập dự toán xây dựng công trình có các nội dung nào chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở bài viết hôm nay. Nắm bắt quy trình các bước lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng năm 2024. Bài viết này Duy Dự Toán sẽ chia sẻ nội dung chi tiết trong các buổi học dự toán

Khóa Học Lập Dự Toán Xây Dựng Công Trình bao gồm

Buổi 1: Xác định cơ sở căn cứ lập dự toán xây dựng công trình

Buổi 2: Bóc tách khối lượng công tác dự toán

Buổi 3: Xác định giá vật liệu và tính cước vận chuyển đến chân công trình thi công

Buổi 4: Tính giá nhân công xây dựng

Buổi 5: Tính giá ca máy thiết bị thi công

Buổi 6: Xác định và điều chỉnh giá Dự Toán – Dự Thầu

Buổi 7: Tính tổng mức đầu tư xây dựng

Nội dung chi tiết các buổi sẽ triển khai

Buổi 1: Xác định cơ sở căn cứ lập dự toán xây dựng công trình

Việc đầu tiên trước khi bạn đi lập dự toán hoặc thẩm tra dự toán xây dựng công trình cần lưu ý. Xác định 2 Yếu tố quan trọng nhất trong lập dự toán là THỜI GIAN và ĐỊA ĐIỂM thi công

Ở mỗi tỉnh thành phố khác nhau, mỗi thời điểm khác nhau sẽ có giá Vật liệu, nhân công, ca máy khác nhau

Việc lựa chọn các đơn giá, định mức áp dụng cũng sẽ khác nhau

Trong bài viết này tôi sẽ lấy ví dụ tại Quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội, thời gian ngày 13/5/2024

Cơ sở căn cứ lập dự toán ở Hà Nội bao gồm:

+ Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Ban hành định mức xây dựng công trình

+ Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công và bảng tính giá ca máy thiết bị

+ Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

+ Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày 16/1/2023. Ban hành theo Quyết định 377, 378, 380, 381/QĐ-UBND gồm phần Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Sửa chữa

+ Quyết định 973/QĐ-SXD ngày 28/12/2023 công bố đơn giá nhân công xây dựng

+ Quyết định 974/QĐ/SXD ngày 28/12/2023 bảng giá ca máy thiết bị thi công xây dựng

Buổi 2: Bóc tách khối lượng công tác dự toán

Tùy vào từng bản vẽ thiết kế thi công khác nhau ta thực hiện. Nhưng theo quan điểm của mình các bác cần lưu ý các đầu mục sau

1, Bóc theo tuần tự từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài tránh bỏ sót công việc

2, Lựa chọn công tác phù hợp với điều kiện thi công và biện pháp thi công

3, Lưu ý quy đổi đơn vị tính của các công tác cho phù hợp 100m3 100m2  tấn 10 tấn ……

Buổi 3: Xác định giá vật liệu và tính cước vận chuyển đến chân công trình thi công

Quan trọng nhất là ta phải xác định được giá tại chân công trình thi công

Giá Hiện Trường = Giá Thông báo + Tổng cước vận chuyển

tính cước vận chuyển vật liệu năm 2024

tính cước vận chuyển vật liệu năm 2024

Giá vật liệu xây dựng được lấy theo Công bố giá vlxd trên địa bàn thành phố HÀ Nội

– Áp giá tại địa điểm thi công Quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội

– Áp giá tại thời điểm thi công hoặc gần nhất ( ở Hà Nội công bố giá vlxd mới nhất ngày 13/5/2024 )

TỔNG CƯỚC VẬN CHUYỂN = CƯỚC Ô TÔ + CƯỚC THỦ CÔNG + CƯỚC SÔNG + CƯỚC BIỂN 

Cước ô tô tính theo quy định Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng phụ thuộc 3 yếu tố :

+ Cự ly vận chuyển <=1km <=10km <=60km và ngoài 60km * hệ số điều chỉnh 0,95

+ Phương tiện vận chuyển ô tô tự đổ 7T 10T 12T 22T và ô tô thùng 7T 12T 22T

+ Loại đường vận chuyển từ loại đường 1,2,3,4,5,6 và hệ số loại đường là 0,57 – 0,68 – 1 – 1,35 – 1,5 – 1,8

Buổi 4: Tính giá nhân công xây dựng

Căn cứ theo Tính giá nhân công Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng  tại Phụ lục IV trang số 34

Đơn giá nhân công xây dựng được chia thành 4 nhóm

Các tỉnh thành phố sẽ ban hành đơn giá nhân công bình quân thợ 3,5/7 hoặc kỹ sư 4/8 lái xe bậc 2/4

Ví dụ như ở Hà nội theo Quyết định 973/QĐ-SXD của Sở Xây dựng ngày 28/12/2023. Ban hành đơn giá nhân công xây dựng

Kết hợp bảng hệ số lương nhân công để tính và nội suy ra các bậc thợ nhân công

hệ số cấp bậc lương nhân công năm 2024

Các bạn có thể xem video Tính giá nhân công Thông tư 13/2021/TT-BXD để hiểu chi tiết hơn

Buổi 5: Tính giá ca máy thiết bị thi công

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công căn cứ tính theo hướng dẫn Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng.

Quyết định 974/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy thiết bị thành phố Hà Nội năm 2024

Tuy nhiên bảng giá ca máy thiết bị ban hành ngày 28/12/2023 thì giá nhiên liệu Xăng, Diesel, Điện áp tại ngày 21/12/2023.

KHi lập dự toán tại thời điểm ngày 13/5/2024 các bạn tra cứu theo công bố của Petrolimex. Lấy theo giá mới nhất ngày 9/5/2024

và giá điện theo Quyết định 2941/QĐ-BCT ngày 8/11/2023

Giá ca máy gồm toàn bộ hoặc một số khoản mục chi phí như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy và được xác định theo công thức sau:

  CCM = CKH + CSC + CNL + CNC + CCPK

Trong đó:

– CCM: giá ca máy (đồng/ca);

– CKH: chi phí khấu hao (đồng/ca);

– CSC: chi phí sửa chữa (đồng/ca);

– CNL: chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca);

– CNC: chi phí nhân công điều khiển (đồng/ca);

– CCPK: chi phí khác (đồng/ca).

Buổi 6: Xác định và điều chỉnh giá Dự Toán – Dự Thầu

Căn cứ theo Bảng 3.6 Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Bảng xác định giá trị chi phí xây dựng ( trang số 58 thông tư 11/2021/TT-BXD )

dự toán công trình thủy lợi năm 2023

I, Chi phí trực tiếp gồm

  • Chi phí vật liệu
  • Chi phí nhân công
  • Chi phí máy thi công

II, Chi phí gián tiếp gồm

  • Chi phí chung
  • Chi phí lán trại nhà tạm để ở và điều hành thi công
  • Chi phí một số công tác không xác định từ thiết kế

III, Thu nhập chịu thuế tính trước

IV, Thuế Giá trị gia tăng

Buổi 7: Tính tổng mức đầu tư xây dựng

Căn cứ theo Thông tư 11/2021/TT-BXD của bộ Xây dựng và Thông tư 12/2021/TT-BXD

Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng gồm

– Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có);

– Chi phí xây dựng;

– Chi phí thiết bị;

– Chi phí quản lý dự án;

– Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;

– Chi phí khác và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá.

Khóa học lập dự toán xây dựng công trình năm 2024

Buổi 1. Tổng quan về các nghị định cần áp dụng, Ứng dụng phần mềm lập dự toán xây dựng

Buổi 2+3. Nhập liệu Tiên Lượng ( Bóc khối lượng Dự toán )

Buổi 4. Điều chỉnh giá Vật liệu + Xác định cước vận chuyển theo Thông tư 12/2021/TT-BXD

Buổi 5: Xác định giá nhân công theo thông tư 13/2021/TT-BXD

Buổi 6: Tính giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD

Buổi 7: Xác Định giá Dự Toán – Dự Thầu theo thông tư 11/2021/TT-BXD

Buổi 8: Xác định Tổng mức đầu tư theo thông tư 12/2021/TT-BXD

Buổi 9: Thẩm tra + Thanh quyết toán công trình

Video hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2024

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Học dự toán cho người mới bắt đầu năm 2023 TẠI ĐÂY

Khóa học dự toán công trình thủy lợi năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

05 điểm mới Luật đấu thầu năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tags: