Hướng dẫn lập dự toán công trình văn hóa

Hướng dẫn lập dự toán công trình văn hóa tu bổ di tích lịch sử mới nhất. Ứng dụng trên phần mềm dự toán Eta quản lý chi phí xây dựng công trình văn hóa. Theo Quyết định của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch mới nhất năm 2021

Định mức tu bổ lập dự toán công trình văn hóa

Bộ định mức áp dụng để lập dự toán công trình tu bổ di tích gồm có:

1, Quyết định số 303/BVHTTDL-KHTC ngày 24/01/2017 về việc ban hành định mức ngành mỹ thuật ( phần điêu khắc)

2, Quyết định 13/2004/QĐ-BVHTT ngày 1/4/2004 Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi; Di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh

Đơn giá xây dựng lập dự toán công trình văn hóa

Bộ đơn giá xây dựng công trình văn hóa và tu bổ di tích các tỉnh thành phố ban hành. Được xây dựng trên cơ sở Quyết định 13/2004/QĐ-BVHTT ngày 1/4/2004 Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi; Di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh

Định mức dự toán bảo quản tu bổ và phục hồi di tích

3, Quyết định 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 6/2/2003 ban hành quy chế bảo quản tu bổ và phục hồi; Di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng

Phần mềm dự toán Eta năm 2021 đã cập nhật đầy đủ đơn giá, định mức công trình văn hóa. Để lập dự toán công trình văn hóa các bạn có thể tải phần mềm Eta dùng thử để trải nghiệm

Mọi vướng mắc cần tư vấn hỗ trợ vui lòng liên hệ Mr Duy 0965635638

Hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích đô thị mới nhất Xem Tại đây

Phần mềm lập dự toán công nghệ thông tin mới nhất năm 2021 Xem Tại đây

Video Hướng dẫn lập dự toán công trình Văn hóa Tu bổ di tích lịch sử

Tags: