File Excel Quyết định 32/2019/QĐ-EVN

Tải File Excel Quyết định 32/2019/QĐ-EVN ngày 19/2/2019 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành bộ định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA theo Quyết định 32/QĐ-EVN.

File Excel Quyết định 32/2019/QĐ-EVN định mức thí nghiệm SCADA

Sau khi đã tải thành công định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA theo Quyết định 32/QĐ-EVN để sử dụng được các bạn cần tích chọn theo hướng dẫn sau đây.

Kết cấu bộ định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA như sau:

Định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA được trình bày theo nội dung công việc và được mã hóa thống nhất theo hệ mã gồm 06 ký tự theo nguyên tắc sau:

02 chữ cái đầu tiên: xác định nội dung công việc KT (kiểm tra), TN (thí nghiệm hiệu chỉnh), TT (Thao tác), KB (Khai báo).

02 chữ số tiếp theo: chỉ số của chương.

02 chữ số cuối cùng: chỉ số định mức công việc cụ thể

Đối với mỗi định mức của một nghĩa vụ thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA là sản phẩm hoàn chỉnh được trình bày: Thành phần công việc, bảng định mức, ghi chú (nếu có).

Định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA triển khai trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam bao gồm 07 chương (54 mã hiệu định mức) như sau:

Chương 1: Kiểm tra và hiệu chỉnh các tham số cấu hình IEC60870-5-101/104

Chương 2: Kiểm tra cơ chế cấu hình hạ tầng mạng và bảo mật

Chương 3: Kiểm tra và hiệu chỉnh Point-to-Point

Chương 4: Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End

Chương 5: Kiểm tra thử nghiệm tín hiệu giữa các Trung tâm điều độ/Trung tâm điều khiển

Chương 6: Kiểm tra thử nghiệm thao tác xa theo phiếu

Chương 7: Khai báo cấu hình, xây dựng cơ sở dữ liệu và màn hình hiển thị

File excel quyết định 32/qđ-evn

File excel quyết định 32/qđ-evn

File Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT

Mình dành thời gian 1 tháng để nhập liệu lại toàn bộ định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD từ File PDF => File Excel. Các bạn tra cứu đơn giá định mức nhanh hơn trên nền tảng FIle EXCEL. thay vì việc tra cứu trên nền tảng PDF và bản Word thì hãy liên hệ với chúng tôi

File Excel dự toán Định mức Trạm biến áp đường dây tải điện theo Thông tư 36/TT-BCT của Bộ Công thương

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD XEM TẠI ĐÂY

Nếu bạn cần file Excel Định mức Điện 36 của Bộ công thương

Vui lòng liên hệ Mr Duy 0965635638 ( hoặc) Nhắn tin Email duydangduc93@gmail.com

File excel định mức điện 36/2022/tt-bct

Xem thêm các bài viết liên quan Nhà thầu có thể tham gia nhiều gói thầu cùng lúc

Trường hợp chỉ định thầu năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

09 hình thức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu 2023 Xem Tại đây

Trên đây là các mục liên quan Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu năm 2024. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác dưới đây

Xem thêm các bài viết liên quan So Sánh Luật đấu thầu năm 2023 và 2013 XEM TẠI ĐÂY

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2024 của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Yotube: DUY DỰ TOÁN
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Tags: