Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang năm 2021 theo Quyết định 667/QĐ-UBND ngày 28/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD

Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2021 Quyết định 667/QĐ-UBND

Cơ sở xây dựng Đơn giá xây dựng công trình Tuyên Quang năm 2020 gồm có:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng bảng tính giá ca máy

5. Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/7/2020. Sửa đổi bổ sung cho TT 09, 10, 11

Nội dung Bộ đơn giá XDCT tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang gồm :

Ngày 28/12/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định 667/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Tuyên Quang gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Tuyên Quang

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Tuyên Quang

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Quyết định 667/2020/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 28/12/2020

Phần mềm dự toán Eta 2020  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 667/QĐ-UBND Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Quyết định 667/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Nội dung quyết định 667/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang xem chi tiết tại đây

 Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang quyết định 667/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang quyết định 667/QĐ-UBND

Quyết định số 665/QĐ-UBND đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tuyên Quang được điều tra và khảo sát tại thời điểm. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Giá nhân công xây dựng tỉnh Tuyên Quang được chia thành 2 vùng theo văn bản số 193/SXD-CCGĐ. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Khu vực I: Thành phố Tuyên Quang

Khu vực II: gồm các huyện còn lại

Bảng giá ca máy tỉnh Tuyên Quang năm 2020 Quyết định 668/QĐ-UBND

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2020 theo Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 28/12/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Tuyên Quang bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định số 665/QĐ-UBND hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD

Mọi vướng mắc trong quá trình cập nhật và sử dụng vui lòng liên hệ tư vấn hỗ trợ Hotline 0965635638

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2020 ban hành theo Quyết định665/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 Xem Tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định 124/QĐ-SXD ngày 19 tháng 10 năm 2020 Xem Tại đây

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại Tuyên Quang liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Tuyên Quang năm 2021 theo Quyết định 667/QĐ-UBND ngày 28/12/2020

 

Tags: