Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2020 ban hành theo văn bản số 193/SXD-CCGĐ. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ ngày 21/02/2020

Cơ sở Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Giá nhân công xây dựng tỉnh Tuyên Quang mới nhất năm 2020 ban hành hướng dẫn xác định chi phí quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2020

Căn cứ văn bản số 388/UBND-ĐTXD ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 68 và các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

Văn bản số 193/SXD-CCGĐ đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tuyên Quang được điều tra và khảo sát tại thời điểm. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Giá nhân công xây dựng tỉnh Tuyên Quang được chia thành 2 vùng theo văn bản số 193/SXD-CCGĐ. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Khu vực I: Thành phố Tuyên Quang

Khu vực II: gồm các huyện còn lại

Nội dung văn bản số 193/SXD-CCGĐ  ban hành đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2020 xem tại đây

đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Xem thêm Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2020 theo Quyết định số 820/QĐ-UBND TẠI ĐÂY

Hướng dẫn áp dụng lập dự toán tỉnh Tuyên Quang theo tập định mức thông tư mới trên dự toán Eta  Tại đây

Tags: