Đơn giá xây dựng tỉnh Sơn La năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định 2747/QĐ-UBND ngày 10/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Thời gian có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

Cơ sở Đơn giá xây dựng tỉnh Sơn La năm 2021

Cơ sở xây dựng Đơn giá xây dựng công trình Sơn La năm 2021 gồm có:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng bảng tính giá ca máy

5. Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/7/2020. Sửa đổi bổ sung cho TT 09, 10, 11

Nội dung Bộ đơn giá XDCT tỉnh Sơn La năm 2021

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La gồm :

Ngày 10/12/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định 2747/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Sơn La gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Sơn La

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Sơn La

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Sơn La

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Sơn La

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Quyết định 2747/2020/QĐ-UBND tỉnh Sơn La ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 10/12/2020

Phần mềm dự toán Eta 2020  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 2747/QĐ-UBND Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021

Quyết định 2747/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Sơn La năm 2020

Nội dung quyết định 2747/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Sơn La xem chi tiết tại đây

Đơn giá xây dựng tỉnh Sơn La năm 2021

Quyết định 1087/QĐ-UBND ngày 29/05/2020 đơn giá nhân công xây dựng Sơn La

Tỉnh Sơn La ban hành đơn giá nhân công theo Quyết định 1087/QĐ-UBND ngày 29/05/2020  . Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III:  Thành phố Sơn La

Vùng IV gồm: Các huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu, Sốp Cộp, Vân Hồ

Bảng giá ca máy tỉnh Sơn La năm 2020 Quyết định 2161/QĐ-UBND

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Sơn La năm 2020 theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 2/10/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Sơn La

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Sơn La bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định số 1087/QĐ-UBND hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD

Mọi vướng mắc trong quá trình cập nhật và sử dụng vui lòng liên hệ tư vấn hỗ trợ Hotline 0965635638

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Tổng hợp bảng giá ca máy thiết bị 63 Tỉnh Thành phố năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp  Xem Tại đây

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Sơn La năm 2020 Xem Tại đây

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại Sơn La liên hệ Mr Duy 0965635638

Đơn giá nhân công tỉnh Sơn La năm 2020

Tags: