Đơn giá xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2022

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang năm 2022 Quyết định 3027/QĐ-UBND ngày 8/12/2021 . Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 12/2021/TT-BXD, Thông tư 13/2021/TT-BXD, Thông tư 11/2021/TT-BXD

Cơ sở Đơn giá xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2022

Cơ sở xây dựng Đơn giá xây dựng công trình Kiên Giang 2021 gồm có:

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 15/10/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công và bảng tính giá ca máy

4. Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 quản lý chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Nội dung Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2022

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang gồm :

Vùng II: Các thành phố Rạch Giá, Hà Tiên, Huyện Phú Quốc

Vùng III: – Các huyện Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành

Vùng IV: – Các huyện An Biên, An Minh, Rồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất, U Minh Thượng, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Giang Thành

Ngày 8/12/2021 UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình Kiên Giang theo các Quyết định sau đây:

1. Quyết định 3207/QĐ-UBND công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang

2. Quyết định 3023/QĐ-UBND công bố Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Kiên Giang

3. Quyết định 3026/QĐ-UBND công bố Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang

4. Quyết định 3024/QĐ-UBND công bố Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Kiên Giang

5. Quyết định 3025/QĐ-UBND công bố Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Kiên Giang

đơn giá xây dựng tỉnh kiên giang năm 2022 quyết định 3027/qđ-ubnd

Phần mềm dự toán Eta 2022 đã cập nhật Bộ đơn giá mới nhất tỉnh Kiên Giang 2022

Mua phần mềm dự toán Eta tại Kiên Giang liên hệ Mr Duy 0965.635.638

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2020 theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 Xem Tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh Kiên Giang năm 2020 theo Quyết định 1753/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 Xem tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán mới nhất theo Bộ đơn giá xdct tỉnh Kiên Giang

Tags: