Đơn giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Đơn giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2021 ban hành theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 9/04/2021 . Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Đắk Lắk năm 2020 ban hành theo Công văn 2658/SXD-KTVLXD;

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Để lập dự toán tỉnh Đắk Lắk mới nhất năm 2021 gồm có cơ sở sau:

  1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Bộ định mức dự toán công trình
  2. Thông tư số 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng bổ sung và sửa đổi 4 thông tư 09, 10, 11, 15
  3. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  4. THông tư 11/2019/TT-BXD của bộ xây dựng ban hành định mức sử dụng ca máy thiết bị

Đơn giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2021 theo Quyết định 09/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định 09/QĐ-UBND ngày 9/04/2021 gồm

  1. Đơn giá Phần Xây dựng
  2. Đơn giá Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình
  3. Đơn giá Phần Khảo sát
  4. Đơn giá Sửa chữa
  5. Đơn giá thí nghiệm vật liệu
  6. Đơn giá Lắp đặt trạm biến áp và đường dây tải điện
Đơn giá xây dựng Đắk Lắk quyết định 09

Đơn giá xây dựng Đắk Lắk quyết định 09

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan tham khảo trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng kể từ ngày 17/09/2020.

Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Lắk được ban hành theo hướng dẫn Thông tư số 15/2020/TT-BXD ngày 15/2/2020 của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng Đắk Lắk 2020 theo công văn 2658/SXD-KTVLXD; Theo đó đơn giá nhân công xây dựng được chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành phố Buôn Ma Thuật,

Vùng IV: Thị xã Buôn Hồ,  Các huyện Buôn Đôn,  Cư Kuin, Cư M’Gar, Ea Kar, Ea Súp, Krông Ana, Ea H’leo, Krông Bông,  Krông Búk, Krông Năng,  Krông Pắc, Lắk, M’Drắk

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Lắk theo công văn 2658/SXD-KTVLXD Xem TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh Đắk Lắk năm 2021 mới nhất

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2021 theo công văn 2658/SXD-KTVLXD ngày 19/3/2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Đắk Lắk bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo công văn 2658/SXD-KTVLXD ngày 19/3/2021. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Bảng giá ca máy tỉnh Đắk Lắk năm 2021 theo công văn 2658/SXD-KTVLXD XEM TẠI ĐÂY

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Đắk Lắk Liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Đắk Lắk mới nhất năm 2021 Xem tại đây

 

Tags: