Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2021

Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2021 theo Quyết định 914/QĐ-UBND. Ban hành ngày 1/6/2021 và có hiệu lực từ ngày ký.

Hướng dẫn lập dự toán Cao Bằng mới nhất năm 2021 theo Sở Xây dựng tỉnh . Đơn giá nhân công theo Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 25/09/2020; Bảng giá ca máy ban hành theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND quý 3 năm 2020 ngày 9/10/2020

Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2021 quyết định 914/QĐ-UBND

Để lập dự toán tỉnh Cao Bằng mới nhất năm 2020 gồm có cơ sở sau:

  1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Bộ định mức dự toán công trình
  2. Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 9/10/2020 ban hành bảng tính giá ca máy và thiết bị tỉnh Cao Bằng
  3. Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 ban hành đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Cao Bằng
  4. Thông tư số 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng bổ sung và sửa đổi 4 thông tư 09, 10, 11, 15
  5. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  6. THông tư 11/2019/TT-BXD của bộ xây dựng ban hành định mức sử dụng ca máy thiết bị

Nội dung Quyết định 914/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của Cao Bằng công bố bộ đơn giá xây dựng công trình mới

Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2021

Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng Cao Bằng theo Quyết định 1778/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công Cao Bằng được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý III năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Toàn tỉnh Cao Bằng chia thành 2 vùng theo Quyết định số 1778/QĐ-UBND. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng. Thay thế cho Quyết định 146/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

Khu vực I: Thành phố Cao Bằng

Khu vực II: Các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Thạch An, Trà Lĩnh, Thông Nông, Quảng Uyên

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Cao Bằng theo Quyết định 1778/QĐ-UBND Xem TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020 mới nhất

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định 1937/QĐ-UBND ngày 9/10/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Cao Bằng bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 1778/QĐ-UBND ngày 25/9/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định số 1973/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

Phần mềm dự toán Eta 2021 đã cập nhật đầy đủ bộ đơn giá XDCT mới nhất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Cao Bằng Liên hệ Mr Duy 0965635638

Thứ 2 ngày 7/6/2021 em Duy có mặt tại Thành phố Cao Bằng bàn giao và cập nhật dữ liệu cho cơ quan ban ngành

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Cao Bằng mới nhất năm 2020 theo Quyết định 1937/QĐ-UBND ngày 9/10/2020

Một số điểm mới bộ đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2021 Quyết định 914/QĐ-UBND

1) Thay đổi trong cách tính toán và công bố bộ đơn giá

Bộ đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng theo Quyết định 914/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 được tính toán và công bố cho Vùng IV (gồm các huyện: Trùng Khánh; Hà Quảng; Bảo Lạc; Bảo Lâm; Hạ Lang; Hòa An; Nguyên Bình; Quảng Hòa; Thạch An). So sánh với bộ đơn giá cũ được tính toán và công bố cho Vùng III (gồm thành phố Cao Bằng). Điều này sẽ giúp cho việc lập dự toán khi tính bù trừ chênh lệch nhân công, máy thi công trong bảng dự toán được đẹp hơn (vì bù trừ sẽ là số dương).

2) Thay đổi nhóm nhân công đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2021

Nhóm nhân công trong bộ đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng năm 2012 được phân chia cụ thể hơn cho từng công tác theo hướng dẫn tại Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau: Các công việc như Phát cây, phá dỡ công trình, tháo dỡ kết cấu công trình, bộ phận máy móc, thiết bị;… sử dụng Nhân công Nhóm 1; các công việc  như Phục vụ công tác đổ bê tông, làm móng; Sản xuất, lắp dựng ván khuôn, giàn giáo, giáo an toàn, sàn đạo giá long môn; sử dụng Nhân công Nhóm 2 và các công việc như Trát, ốp, lát tường gạch, đá, bê tông, láng nền, lợp mái, trang trí tường, cách âm; Sơn, bả bề mặt tường, kim loại, gỗ; sẽ sử dụng Nhân công Nhóm 3….

3) Loại bỏ các bậc thợ lẻ trong đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2021

Bộ đơn giá được tính căn cứ theo định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019. Do đó trong đơn giá tính toán đã loại bỏ toàn bộ các nhân công xây dựng bậc thợ lẻ như: Nhân công 3,2/7 hoặc 3,7/7 thay vào đó là các Nhân công 3,0/7; Nhân công 3,5/7; Nhân công 4,0/7; Nhân công 4,5/7 và Nhân công 5,0/7.

4) Giảm tỷ lệ nhân công trong một số công việc trong đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2021

Một số công việc khi lập dự toán chúng ta sẽ thấy bộ đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng năm 2021 thấp hơn bộ đơn giá đã ban hành theo Quyết định 2062/QĐ-UBND ngày 13/12/2018. Nguyên nhân do tỷ lệ định mức đã được Bộ xây dựng điều chỉnh giảm.

Ví dụ: Công tác Bê tông bệ máy sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, Mác 150, Đá 1×2, Mã hiệu AF.11412 theo bộ đơn giá xây dựng công trình tại Quyết định 2062/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 đơn giá nhân công là 380.409 đồng/m3 so sánh với Quyết định 914/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 chỉ còn là 307.867 đồng/m3. Các bạn xem chi tiết hình so sánh sau đây nhé.

Video hướng dẫn lập dự toán đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2021

 

Tags: