Đơn giá xây dựng Thừa Thiên Huế năm 2022

Hướng dẫn lập dự toán đơn giá xây dựng Thừa Thiên Huế năm 2022 mới nhất của Sở Xây dựng.  Quyết định 3550/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 Bộ đơn giá gồm phần Xây dựng, lắp đặt, Khảo sát, Sửa chữa, Thí nghiệm vật liệu. Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy ban hành theo Quyết định 610/QĐ-UBND ngày 20/3/2021

Lập dự toán đơn giá xây dựng Thừa Thiên Huế mới nhất năm 2022

Để lập dự toán tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất năm 2022 gồm có cơ sở sau:

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế 2022

Đơn giá nhân công Huế được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Đơn giá nhân công ban hành được chia thành 3 khu vực áp dụng;

Vùng II: Thành phố Huế

Khu vực III: các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang; các thị xã Hương Thủy, Hương Trà

Khu vực IV: các huyện Nam Đông, A Lưới

Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với khung đơn giá nhân công, nhóm nhân công, hệ số cấp bậc nhân, phương pháp tính nhân công phù hợp với Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Quyết định 610/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;  Về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định 689/QĐ-UBND Xem TẠI ĐÂY

Đơn giá xây dựng Thừa Thiên Huế năm 2022 Quyết định 3550/QĐ-UBND ngày 31/12/2021

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gồm các phần

  1. Đơn giá Khảo sát xây dựng công trình
  2. Đơn giá xây dựng công trình
  3. Đơn giá Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình
  4. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành
  5. Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình
Đơn giá xây dựng Thừa Thiên Huế năm 2022

Đơn giá xây dựng Thừa Thiên Huế năm 2022

Bảng giá ca máy tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 mới nhất

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 theo Quyết định 610/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 610/QĐ-UBND hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Tổng hợp bảng tính giá ca máy 63 Tỉnh, thành phố chi tiết Xem Tại đây

Tổng hợp giá nhân công xây dựng của 63 Tỉnh, thành phố mới nhất năm 2020 XEM TẠI ĐÂY

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Thừa Thiên Huế Liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tags: