Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Ngãi 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 ban hành theo Văn bản số 555/UBND-CNXD. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 14/02/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Cơ sở ban hành Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành theo Văn bản số 555/UBND-CNXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Quảng Ngãi năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Văn bản số 555/UBND-CNXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Đơn giá nhân công Quảng Ngãi được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý I năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Tỉnh Quảng NGãi theo Văn bản số 555/UBND-CNXD áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Khu vực I: Thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phố; các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành

Khu vực II: Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ, Sơn Tịnh, các xã thuộc huyện Trà Bồng cũ

Khu vực III: 6 xã thuộc huyện Trà Bồng ( trước đây là huyện Tây Trà )

Khu vực IV: Lý Sơn

Hướng dẫn xác định bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

Nội dung Văn bản số 555/UBND-CNXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ngãi  năm 2020 xem tại đây

đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn áp dụng lập dự toán theo tập định mức thông tư mới tỉnh Quảng Ngãi trên dự toán Eta Tại đây

Tags: