Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2020 ban hành theo Văn bản số 263/SXD-KTVLXD ngày 6/03/2020. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ ngày 6/03/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Cơ sở ban hành Đơn giá nhân công tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành theo Văn bản số 263/SXD-KTVLXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Lạng Sơn năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

Văn bản số 263/SXD-KTVLXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Đơn giá nhân công Lạng Sơn được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý I năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Toàn tỉnh Lạng Sơn theo Văn bản số 263/SXD-KTVLXD đều là áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Khu vực I: Thành phố Lạng Sơn

Khu vực II: các huyện còn lại

Hướng dẫn xác định bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

Nội dung Văn bản số 263/SXD-KTVLXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Lạng Sơn năm 2020 xem tại đây

đơn giá nhân công xây dựng lạng sơn năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2020 ban hành theo Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 Xem TẠI ĐÂY

Hướng dẫn áp dụng lập dự toán theo tập định mức thông tư mới trên dự toán Eta Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lạng Sơn mới nhất Xem tại đây

Tags: