Đơn giá nhân công xây dựng Sóc Trăng 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Sóc Trăng năm 2020 hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD. Dự thảo Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng mới nhất

Cơ sở Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Sóc Trăng năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Sóc Trăng

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

Dự thảo công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Đơn giá nhân công Sóc Trăng được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý III năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Vùng III gồm : Thành phố Sóc Trăng, Các thị xã Vĩnh Châu, Ngã Năm

Vùng IV: Các huyện Mỹ Tú, Long Phú, Thạnh Trị , Mỹ Xuyên , Châu Thành, Trần Đề, Kế Sách, Cù lao Dung

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Sóc Trăng năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Thông tư 11/2019/TT-BXD. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Sóc Trăng

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Sóc Trăng bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD Bộ xây dựng

Nội dung  đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Sóc Trăng 2020 xem tại đây

Đơn giá nhân công xây dựng Sóc Trăng 2020

Đơn giá nhân công xây dựng Sóc Trăng 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Quy trình lập dự toán xây dựng mới nhất năm 2020 Xem tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Sóc Trăng mới nhất năm 2020

Tags: