Đơn giá nhân công xây dựng Ninh Bình năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2020 ban hành theo Văn bản số 538/SXD-KT&VLXD ngày 17/03/2020. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành theo Văn bản số 538/SXD-KT&VLXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Văn bản số 538/SXD-KT&VLXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình theo Văn bản số 538/SXD-KT&VLXD áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Khu vực II: Thành phố Ninh Bình

Khu vực III: Thành phố Tam Điệp, các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư

Khu vực IV: các huyện Nho Quan, Kim Sơn, Yên Mô

Hướng dẫn xác định bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

Nội dung Văn bản số 538/SXD-KT&VLXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2020 xem tại đây

đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nam Định năm 2020 ban hành theo Văn bản số 191/SXD-QLXD Tại Đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Ninh Bình mới nhất Xem tại đây

Tags: