Đơn giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2020 ban hành theo Quyết định 2689/QĐ-UBND ngày 03/11/2020. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng Tây Ninh ban hành theo Quyết định 2689/QĐ-UBND ngày 03/11/2020; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Tây Ninh năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

6. Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/7/2020 ban hành sửa đổi bổ sung cho thông tư 10/2020/TT-BXD

Quyết định 2689/QĐ-UBND Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2020

Tỉnh Tây Ninh theo Quyết định 2689/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công xây dựng Tây Ninh được chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành phố Tây Ninh, Các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu

Vùng IV: Các huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Tây Ninh năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2020 theo Quyết định 2690/QĐ-UBND ngày 3/11/2020 . Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Tây Ninh bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 2689/QĐ-UBND hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Đã cập nhật đầy đủ trên phần mềm dự toán Eta năm 2020. Hỗ trợ trực tuyến Hotline 0965635638

Nội dung Quyết định 2689/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhân công Tây Ninh năm 2020 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2020

Đơn giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2020 theo Quyết định 2689/QĐ-UBND

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Tây Ninh . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Tây Ninh năm 2020 Xem tại đây

 

Tags: