Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Trị năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Trị năm 2020 ban hành theo Văn bản số 1335/UBND-CN ngày 30/03/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Trị năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành theo Văn bản số 1335/UBND-CN;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Quảng Trị năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Văn bản số 1335/UBND-CN đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Trị

Tại thời điểm tỉnh Quảng Trị chưa ban hành đơn giá nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng. Thì thực hiện tạm thời theo Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị

Vùng III: Thành phố Đông Hà

Vùng IV gồm:

– Thị xã Quảng Trị

– Các huyện Cam Lộ, Cồn Cỏ, Đak Rông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Quảng Trị năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Quảng Trị năm 2020 . Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Quảng Trị

Căn cứ xác định giá ca máy Quảng Trị gồm

1. Hao phí thiết bị theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

2. Nhân công lái máy theo Quyết định 1154/QĐ-UBND

3. Nguyên giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD

4. Chi phí nhiên liệu Xăng, Dầu Diezel, Điện theo Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

Nội dung Văn bản số 1335/UBND-CN ban hành đơn giá nhân công tỉnh Quảng Trị năm 2020 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Trị năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020 theo Thông tư 10/2019/TT-BXD Xem tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Quảng Trị mới nhất Xem tại đây

Tags: