Đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An năm 2020 ban hành theo Văn bản số 362/SXD-KTKH ngày 13/02/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An ban hành theo Văn bản số 362/SXD-KTKH;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Nghệ An năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Văn bản số 362/SXD-KTKH đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An

Tại thời điểm tỉnh Nghệ An chưa ban hành đơn giá nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng. Thì thực hiện tạm thời theo Văn bản số 1891/SXD-KTKH ngày 23/8/2016 của Sở Xây dựng

Vùng III: Thành phố Vinh

Vùng IV: bao gồm các huyện, thị xã còn lại ..

Thị xã Cửa Lò, Các thị xã Hoàng Mai, Thái Hòa

– Các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên

– Các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương, Yên Thành

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Nghệ An năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Nghệ An năm 2020 theo c Văn bản số 362/SXD-KTKH ngày 13/02/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Nghệ An

Căn cứ xác định giá ca máy Nghệ An gồm

1. Hao phí thiết bị theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

2. Nhân công lái máy theo Văn bản số 1891/SXD-KTKH ngày 23/8/2016

3. Nguyên giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD

4. Chi phí nhiên liệu Xăng, Dầu Diezel, Điện theo Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

Nội dung Văn bản số 362/SXD-KTKH ban hành đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An năm 2020 xem tại đây

đơn giá xây dựng tỉnh Nghệ An năm 2020

                            Đơn giá xây dựng tỉnh Nghệ An năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020 theo Thông tư 10/2019/TT-BXD Xem tại đây

Tags: