Đơn giá nhân công tỉnh Lâm Đồng năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2020 ban hành theo Công văn số 578/SXD-QLXD ngày 31/03/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành theo Công văn số 578/SXD-QLXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Lâm Đồng năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Công văn số 578/SXD-QLXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Đơn giá nhân công Lâm Đồng được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý I năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Tỉnh Lâm Đồng theo Công văn số 578/SXD-QLXD áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Vùng II: Đà Lạt, Bảo Lộc

Vùng III: Đức Trọng, Di Linh

Vùng IV: các huyện còn lại

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Lâm Đồng năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2020 theo công văn số 578/SXD-QLXD ngày 31/03/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ xác định giá ca máy Lâm Đồng gồm

1. Hao phí thiết bị theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

2. Nhân công lái máy theo Công văn 578/SXD-QLXD hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

3. Nguyên giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD

4. Chi phí nhiên liệu Xăng, Dầu Diezel, Điện theo Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

Nội dung Công văn số 578/SXD-QLXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Lâm Đồng năm 2020 xem tại đây

đơn giá nhân công tỉnh lâm đồng năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Xử lý chuyển tiếp dự toán theo Thông tư 10/2019/TT-BXD Bộ Xây dựng | Xem Tại đây

Tags: