Đơn giá nhân công tỉnh Kon Tum năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum năm 2020 ban hành theo Công bố 1499/SXD-QLXD ngày 25/09/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum ban hành theo Công bố 1499/SXD-QLXD ngày 25/09/2020; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Kon Tum năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

6. Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 20/7/2020

Công bố 1499/SXD-QLXD ngày 25/09/2020 đơn giá nhân công xây dựng Kon Tum

Tỉnh Kon Tum ban hành đơn giá nhân công theo Công bố 1499/SXD-QLXD ngày 25/09/2020 . Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III:  Thành Phố Kon Tum, Huyện Đăk Hà

Vùng IV gồm: Các huyện  Đăk Tô, Đăk Glei, Ia H’Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Tu Mơ Rông

Đơn giá nhân công xây dựng công bố sử dụng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm;

  • Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu
  • Giá xây dựng, giá hợp đồng
  • Chỉ số giá xây dựng

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Kon Tum năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Kon Tum năm 2020 theo Công bố 1499/SXD-QLXD ngày 25/09/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Kon Tum bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Công bố Công bố 1499/SXD-QLXD ngày 25/9/2020; Hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Nội dung Công bố 1499/SXD-QLXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Kon Tum năm 2020 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Kon Tum năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Kon Tum . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Link tải bộ cài phần mềm dự toán Eta bản dùng thử miễn phí TẠI Đây

Tổng hợp bảng tính giá nhân công thiết bị của 63 Tỉnh, thành phố Xem Tại đây

Tags: