Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2020 ban hành theo Quyết định 1940/QĐ-UBND ngày 21/10/2020. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang ban hành theo Quyết định 1940/QĐ-UBND ngày 21/10/2020; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định 1940/QĐ-UBND Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2020

Tỉnh Hà Giang theo Quyết định 1940/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành phố Hà Giang

Vùng IV:  Các huyện Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Hà Giang năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2020 . Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Hà Giang bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 1940/QĐ-UBND hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Đã cập nhật đầy đủ trên phần mềm dự toán Eta năm 2020. Hỗ trợ trực tuyến Hotline 0965635638

Nội dung Quyết định 1940/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhân công Hà Giang năm 2020 xem tại đây

Quyết định 1940/QĐ-UBND Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Hà Giang . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

Xem thêm

Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2020 theo Công bố số 1032/UBND-KTTH ngày 08/4/2020 Xem Tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Giang mới nhất năm 2020

Tags: