Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Tháp năm 2021 ban hành theo Quyết định 14/QĐ-SXD ngày 11/01/2021; Thay thế Quyết định số 100/QĐ-SXD ngày 22/5/2020. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng Đồng Tháp ban hành theo Quyết định 14/QĐ-SXD ngày 11/01/2021; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Đồng Tháp năm 2021

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định 14/QĐ-SXD Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định 14/QĐ-SXD ngày 11/01/2021 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, Hồng Ngự (thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp)

Vùng IV gồm:  Các huyện Châu Thành, , Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh, Tam Nông, Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đồng Tháp năm 2021 . Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Đồng Tháp bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 14/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Đã cập nhật đầy đủ trên phần mềm dự toán Eta năm 2021. Hỗ trợ trực tuyến Hotline 0965635638

Nội dung Quyết định 14/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp năm 2021 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

Xem thêm

Quyết định 40/QĐ-SXD ngày 22/05/2020 đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Tháp Xem Tại đây

Tags: