Đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2021 ban hành theo Quyết định 47/QĐ-SXD ngày 31/5/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Thay thế Quyết định 40/QĐ-SXD ngày 2/6/2020

Quyết định 47/QĐ-SXD đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu ban hành theo Quyết định 47/QĐ-SXD ngày 31/5/2021; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Bạc Liêu năm 2021

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định 47/QĐ-SXD ngày 31/5/2021 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành Phố Bạc Liêu, Thị xã Giá Rai

Vùng IV: Các huyện Hồng Dân, Hòa Bình, Phước Long, Vĩnh Lợi, Đông Hải

Đơn giá nhân công xây dựng công bố sử dụng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm:

  • Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu
  • Giá xây dựng, giá hợp đồng
  • Chỉ số giá xây dựng

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Bạc Liêu năm 2021 Quyết định 47/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2021 theo Quyết định 47/QĐ-SXD ngày 31/5/2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bạc Liêu bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 47/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định 47/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công Bạc Liêu năm 2021 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ full bộ đơn giá nhân công và ca máy tỉnh Đồng Tháp mới nhất năm 2021. Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Bạc Liêu liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bạc Liêu năm 2021 Xem tại đây

Tags: