Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Giang năm 2020 ban hành theo Công văn số 511/SXD-KT&VLXD ngày 24/03/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Giang năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành theo Công văn số 511/SXD-KT&VLXD; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

6. Công văn số 513/UBND-XD về thực hiện đơn giá nhân công xây dựng

Công văn số 511/SXD-KT&VLXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang theo Công văn số 511/SXD-KT&VLXD áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Vùng III: các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang và Thành phố Bắc Giang

Khu vực IV: các huyện Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động

Đơn giá nhân công xây dựng công bố sử dụng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm;

  • Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu
  • Giá xây dựng, giá hợp đồng
  • Chỉ số giá xây dựng

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Bắc Giang năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bắc Giang năm 2020 theo công văn số 511/SXD-KT&VLXD ngày 24/03/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bắc Giang bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Công văn 511/SXD-KT&VLXD hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Nội dung Công văn số 511/SXD-KT&VLXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2020 xem tại đây

đơn giá nhân công bắc giang năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020 Xem tại đây

Tags: