Đơn giá nhân công Hải Dương năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hải Dương năm 2020 ban hành theo Công văn số 210/SXD-KT&VLXD ngày 17/02/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hải Dương năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành theo Công văn số 210/SXD-KT&VLXD; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Hải Dương năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

6. Công văn số 513/UBND-XD về thực hiện đơn giá nhân công xây dựng

Công văn số 210/SXD-KT&VLXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hải Dương

Tỉnh Hải Dương theo Công văn số 210/SXD-KT&VLXD áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Vùng II: Thành phố Hải Dương

Vùng III: Thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Gia Lộc, Kim Thành, Nam Sách, Tứ Kỳ

Khu vực IV: các huyện Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện

Đơn giá nhân công xây dựng công bố sử dụng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm;

  • Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu
  • Giá xây dựng, giá hợp đồng
  • Chỉ số giá xây dựng

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Hải Dương năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Hải Dương năm 2020 theo công văn số 210/SXD-KT&VLXD ngày 17/02/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Hải Dương

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Hải Dương bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Công văn 210/SXD-KT&VLXD hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Nội dung Công văn số 210/SXD-KT&VLXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Hải Dương năm 2020 xem tại đây

đơn giá nhân công hải dương năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020 Xem tại đây

Tags: