Đơn giá khảo sát tỉnh Lào Cai năm 2021

Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Lào Cai năm 2021. Ban hành theo Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 . Đơn giá nhân công theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 27/03/2020; Bảng giá ca máy ban hành theo Quyết định số 1100/QĐ-UBND quý 2 năm 2020 ngày 22/4/2020

Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Lào Cai năm 2021

Để lập dự toán đơn giá kháo sát tỉnh Lào Cai mới nhất năm 2021 gồm có cơ sở sau:

  1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Bộ định mức dự toán công trình
  2. Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 ban hành bảng tính giá ca máy và thiết bị tỉnh Lào Cai
  3. Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 27/03/2020 ban hành đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lào Cai
  4. Thông tư số 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng bổ sung và sửa đổi 4 thông tư 09, 10, 11, 15
  5. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  6. THông tư 11/2019/TT-BXD của bộ xây dựng ban hành định mức sử dụng ca máy thiết bị

Đơn giá khảo sát tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định 305/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai theo Quyết định 305/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 xem tại đây

Đơn giá khảo sát tỉnh Lào Cai năm 2021

Đơn giá khảo sát tỉnh Lào Cai năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai 2020 theo Quyết định 780/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công Lào Cai được điều tra và khảo sát tại thời điểm đầu năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai được chia thành 3 vùng:

Vùng II: Thành phố Lào Cai

Vùng III: Thị xã Lào Cai, thị trấn Phố Lu, thị trấn Tằng Lỏong, thị trấn Phong Hải của huyện Hải Thắng và các xã

Vùng IV: Các huyện Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lào Cai theo Quyết định 780/QĐ-UBND Xem TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2020 mới nhất

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Lào Cai năm 2020 theo Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Lào Cai

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Lào Cai bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 780/QĐ-UBND ngày 27/03/2020; hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2020 theo Quyết định số 1551/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Lào Cai Liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lào Cai mới nhất năm 2020 Xem tại đây

Tags: