Đơn giá khảo sát tỉnh Gia Lai năm 2023 Quyết định 38/QĐ-UBND

Ngày 31 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân ban hành Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2023 Quyết định 38/QĐ-UBND. Đơn giá nhân công và ca máy tỉnh Gia Lai theo Công văn số 40/SXD-QLXD. Làm cơ sở để lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Đơn giá khảo sát tỉnh Gia Lai năm 2023 Quyết định 38/QĐ-UBND

Cơ sở ban hành đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2023:

– Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

– Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về xác định giá nhân công và bảng giá ca máy

– Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về định mức xây dựng công trình

– Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tải file Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2023 đơn giá khảo sát tỉnh Gia Lai

Tải file Quyết định ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Gia Lai tại đây

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Gia Lai gồm các phần:

1, Đơn giá Xây dựng công trình

2, Đơn giá khảo sát xây dựng công trình

3, Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình

4, Đơn giá lắp đặt máy và thiết bị công nghệ

5, Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

6, Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

đơn giá xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2023

đơn giá xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2023

Công văn số 40/SXD-QLXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai

Đơn giá nhân công Gia Lai được điều tra và khảo sát tại thời điểm năm 2022. Tỉnh Gia Lai theo Công văn số 40/SXD-QLXD áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Vùng III: Thành phố Pleiku

Vùng IV: Thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa

– Các huyện Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đắk Đoa, Chư Pưh, Phú Thiện, Mang Yang, Krông Pa, Kông Chro, K’Bang, Ia Pa, Ia Grai, Đức Cơ, Đak Pơ

Bảng giá ca máy tỉnh Gia Lai năm 2022 Quyết định 40/QĐ-QLXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2022 theo công văn số 40/SXD-QLXD ngày 10/1/2022. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Gia Lai

Căn cứ xác định giá ca máy Gia Lai gồm

Định mức chi phí theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2020 của Bộ Xây dựng

Công văn 40/SXD-QLXD hướng dẫn xác định nhân công lái máy

Nội dung Công văn số 40/SXD-QLXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai  năm 2021 xem tại đây

đơn giá nhân công tỉnh gia lai năm 2022

đơn giá nhân công tỉnh gia lai năm 2022

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Mua phần mềm dự toán Eta 2022 bản quyền tại Bến Tre liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng giá ca máy thiết bị năm 2022 của 63 Tỉnh/TP Xem Tại đây

Tags: