Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2022

Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2022 theo Quyết định 2578/QĐ-UBND. Ban hành ngày 28/12/2021 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Hướng dẫn lập dự toán Cao Bằng mới nhất năm 2022 theo Sở Xây dựng tỉnh . Đơn giá nhân công Bảng giá ca máy ban hành theo Thông tư 13/2021/TT-BXD Bộ xây dựng

Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2022 quyết định 2578/QĐ-UBND

Cơ sở lập dự toán tỉnh Cao Bằng mới nhất năm 2022 gồm có :

  1. Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Bộ định mức dự toán công trình
  2. Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công và ca máy
  3. THông tư 11/2021/TT-BXD của bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nội dung Quyết định 2578/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Cao Bằng công bố bộ đơn giá xây dựng công trình mới

đơn giá khảo sát tỉnh cao bằng năm 2022

đơn giá khảo sát tỉnh cao bằng năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng Cao Bằng theo Quyết định 1801/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2021 ban hành theo Quyết định số 1801/QĐ-UBND . Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Toàn tỉnh Cao Bằng chia thành 2 vùng theo Quyết định số 1801/QĐ-UBND. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng. Thay thế cho Quyết định 146/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

Khu vực I: Thành phố Cao Bằng

Khu vực II: Các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Thạch An, Trà Lĩnh, Thông Nông, Quảng Uyên

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Cao Bằng theo Quyết định 1801/QĐ-UBND Xem TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2022 mới nhất

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định 1937/QĐ-UBND ngày 9/10/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Cao Bằng bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 1778/QĐ-UBND ngày 25/9/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định số 1973/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

Phần mềm dự toán Eta 2021 đã cập nhật đầy đủ bộ đơn giá XDCT mới nhất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung Bộ đơn giá XDCT tỉnh Cao Bằng năm 2021

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng gồm :

Ngày 1/6/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định 914/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Cao Bằng

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng năm 2021

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Cao Bằng

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Cao Bằng

Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2022 XEM TẠI ĐÂY

Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2021 theo Quyết định 914/QĐ-UBND Xem TẠI ĐÂY

Tags: